Toegankelijkheid van deze website

De rijksoverheid wil dat iedereen in Nederland, zonder of met een permanente of tijdelijke functiebeperking, haar online diensten gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de digitale toegankelijkheid op deze website.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat websites van overheden moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen EN 301 549/WCAG 2.1. Overheden moeten daarover verantwoording afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Deze verklaring geldt voor de website Innovatie estafette en is opgesteld op 23-12-2021.

Toegankelijkheidsverklaring

Status toegankelijkheidslabel van Innovatie-estafette. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Hoe wij de toegankelijkheid van deze website verbeteren

Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verbeteren wij de digitale toegankelijkheid door:

  • Toegankelijkheid vanaf de start. Bij nieuwe websites letten we vanaf de start bij elke stap op de toegankelijkheid. Denk aan het ontwerp-, bouw en content.cms
  • Kennis bij medewerkers. Met een campagne voor onze medewerkers verhogen we de bewustwording over het belang van Digitale Toegankelijkheid en wat hierbij komt kijken. Voor diverse medewerkers maken wij opleidingen en e-learning beschikbaar.
  • Wij hebben de toegankelijkheid door een onafhankelijk bureau laten onderzoeken. Het rapport van 22 juni 2021 kunt u hier (link) inzien. Na de rapportage hebben wij de toegankelijkheidspunten aangepast. Op dit moment zijn er 3 punten die door de technisch beheerder van de site moeten worden opgelost. De planning is dat deze punten medio 2022 opgelost zijn.
  • Wij hebben het voornemen om in 2023 weer een digitoegankelijkheidstoets te laten uitvoeren.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen

In het register op toegankelijkheidsverklaring.nl vindt u toegankelijkheidsverklaringen van andere websites waar wij verantwoordelijkheid voor zijn. Bekijk het overzicht met verklaringen van het ministerie van I en W.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen met info@emma.nl.