Varende drones

Varende drones als innovatieve inwintechniek voor monitoring van waterkwaliteit, watermanagement en rivierbeheer.

Monitoring van waterkwaliteit, rivierbeheer en watermanagement zijn cruciaal voor Nederland. Varende drones zijn een innovatie waarmee we deze taken efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren. De technologie staat al voor de deur en dat laten we zien aan de hand van een demo. Het is een Nederlandse ontwikkeling door RDM Centre of Expertise.