Slim Watermanagement, Smart Polders en Energie uit Water

Slim waterbeheer: samen het hele watersysteem benutten; beheer optimaliseren én duurzame energie opwekken!

Bij Slim Watermanagement kijken Waterschappen en Rijkswaterstaat als één beheerder naar het gehele watersysteem. Zo kunnen we het water slimmer sturen en de (buffer-)capaciteit van het watersysteem beter benutten. Krachtige computers berekenen de maatschappelijk optimale verdeling van water. Kansen ontstaan om andere slimme combinaties te maken. Zoals energie besparen, opwekken of opslaan. Het Smart Polder concept koppelt peilbeheer, zoetwatervoorziening en waterkwaliteitsverbetering aan het opwekken en efficiënter winnen van duurzame energie.

Projecttrekker
Henk Looijen (Sr. adviseur Rijkswaterstaat)
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/henklooijen

Samenwerkende partners
Deltares, IF Technology, Waternet

Website
http://www.slimwatermanagement.nl/