Hemel(s)water®

Hemel(s)water®: puur drinkwater uit regen; volop beschikbaar, gratis en schoner dan leidingwater!

Hemel(s)water® is gezonder en duurzamer dan de huidige drinkwaterproductie. Een nieuw geoctrooieerd plug-and-play concept aangesloten op de hemelwaterafvoer zorgt voor onafhankelijkheid. Net zoals bij energiewinning. Lichte verontreinigingen worden verwijderd met membraanfiltratie. Het pure hemel(s)water wordt opgeslagen in een tank die een droogte van 2 maanden kan weerstaan. Dit concept draagt bij aan oplossingen voor schaarste als wel aan overvloedig water dat tijdelijk wordt opgeslagen en geeft economische kansen voor Nederland.

Projecttrekker
Albert Jansen (Water Technology Consultant Water Innovation Consulting)
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/albertjansen
Twitter: https://twitter.com/AlbertJansen1

Website
http://albertwic.wix.com/water

Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010860430271