Geowall

Als gevolg van de stijgende zeespiegel en de snelle verstedelijking van deltagebieden, groeit wereldwijd de noodzaak tot het bouwen van waterkeringen. De realisatie hiervan is kostbaar. NETICS ontwikkelde technieken om met modder goedkope waterkeringen te bouwen. Hun GEOWALL® maakt letterlijk van de nood een deugd. De door rivieren meegevoerde modder die voor overlast zorgt, wordt nu gebruikt om oevers op een natuurlijke manier te beschermen. (MKB TOP100)