AquaReUse

AquaReUse is een installatie voor het zuiveren van bedrijfsafvalwater van glastuinbouwbedrijven tot gietwater.

AquaReUse is een collectieve oplossing voor het sluiten van de waterkringloop bij glastuinbouwbedrijven. Overheden (waterschap, provincie en gemeente) werken samen met het bedrijfsleven (tuinders, kennisinstellingen en installatiebedrijven) aan deze installatie om collectief hergebruik van water te ontwikkelen en optimaliseren. De producenten van het afvalwater produceren zijn ook weer de afnemers. AquaReUse biedt voordelen aan het bedrijfsleven en draagt bij aan het realiseren van beleidsdoelen van de overheden.

Projecttrekker
Theo Cuijpers (senior beleidsadviseur Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard)

Website
http://www.aquareuse.nl/