Mini-college: Naar een natuur-inclusief landbouw- en voedselsysteem

Je hoort het vaak: willen we onze klimaatdoelen halen, dan moet de landbouw verduurzamen. Toch is dit niet voldoende, zo vertelt Frederike Praastrink, Lector Future Food Systems aan de HAS-hogeschool in Den Bosch. Een deel van de landbouw zal op een heel andere manier te werk moeten gaan. Op haar eigen stukje land vertelt Praastrink hoe deze natuur-inclusieve landbouw er in de toekomst uit kan zien.

Frederike Praastrink

Bekijk de video!