Buyer Group Biobased Bouwmaterialen. Hoe staat het er nu mee?

Eén van de grootste maatschappelijke opgaven waar we voor staan is de transitie naar een circulaire economie. Het hergebruik van plantaardige reststromen is een methode om daaraan bij te dragen. Een half jaar geleden vertelde Jan Willem van de Groep al over de Buyer Group Biobased Bouwmaterialen. Onder meer over hun bijdrage op de InnovatieExpo 2021. De Buyer Group probeert de circulaire transitie te stimuleren door koper en verkoper te koppelen. Waar staan ze nu?  

Portretfoto Jan WIllem van de Groep
Beeld: ©Turnhout Fotografie

Wat is de Buyer Group Biobased Bouwmaterialen?

Het gebruik van biobased bouwmaterialen, gemaakt uit specifieke gewassen en/of restromen van land- en tuinbouw, kan een significante bijdrage leveren aan de CO2 reductie. In de praktijk blijkt het echter voor startende bedrijven en niche-spelers lastig om afnemers te vinden. Om die reden heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de Buyer Group opgezet. Deze kan vraag en aanbod bij elkaar brengen om zo de transitie naar een biobased economie in beweging te brengen. ‘We kunnen helpen om circulaire en biobased ambities waar te maken,’ vertelde Jan Willem van de Groep, kwartiermaker van de Buyer Group ons in een interview in mei 2021

Stand van zaken

‘Het initiatief loopt inmiddels goed,’ vertelt Van de Groep. De Buyer Group bestaat als community inmiddels uit zo’n 30 mensen. Het initiatief omslaat 14 projecten die verschillen qua grootte en opdrachtgevers. ‘We ondersteunen voornamelijk bij de ideevorming over inkoopprocessen. Ook zorgen we dat de goede vragen aan de markt worden gesteld.’ Op die manier helpt de Buyer Group om vraag en aanbod zo efficiënt mogelijk bij elkaar te brengen. 

Dat doen ze op diverse manieren. Zo komt de community van de Buyer Group één keer per maand bij elkaar om kennis te delen. Ook organiseren ze een tweewekelijkse lunch talk. Daarin zetten ze een fabrikant of aanbieder van een product gekoppeld aan een gewas in het daglicht. ‘Dan kunnen ze hun product presenteren. Zo kan de markt leren over de mogelijkheden van het product.’ Na de presentatie stellen bezoekers vragen, doorbreken we de broodje-aap verhalen en produceren we een waardevolle Q&A.‘ 

De projecten

De projecten waar de Buyer Group deelnemers momenteel bij betrokken zijn variëren enorm. Zo is er bijvoorbeeld een samenwerking tussen Rijkswaterstaat (RWS) en de waterschappen die fabrikanten van biocomposieten uitdagen om innovatieve oeverbescherming te ontwikkelen. Dat moet uiteindelijk leiden tot een uitvraag van oeverbeschoeiingen op grote schaal door RWS en de waterschappen.’ 

Daarnaast zijn de deelnemers ook betrokken bij de woningbouw. ‘We hebben een project van de grond gekregen voor migrantenhuisvesting waarbij geïsoleerd wordt met paprikastengels. ’Ook vertelt Van de Groep over de ontwikkeling van biobased isolatie voor platte daken. ‘Een woningcorporatie gaat daarmee aan de slag. Zo realiseren ze op een circulaire manier de renovatie van platte daken. Daarmee komt ook de energietransitie samen met de materialentransitie. Belangrijk omdat het maken van de gangbare isolaties ook veel CO2-emissie veroorzaakt. Dat is niet het geval bij biobased isolatie, die slaan juist CO2 op. Er ontstaat dus een win-win situatie.’ 

De toekomst

En wat staat er volgend jaar te wachten? ‘We zien dat een aantal projecten in de fasen komen dat er geen ondersteuning meer nodig is.’ Dat betekent echter niet dat het werk is afgelopen. Van de Groep vertelt dat nieuwe projecten zich alweer melden bij de Buyer Group Biobased Bouwmaterialen. 

‘We hebben inmiddels nieuwe projecten die onze ondersteuning krijgen. Daar gaan we dus mee aan de slag in 2022. En ik verwacht dat het daar zeker niet bij blijft. Er is nog genoeg werk te doen!’