2021: een jaar in innovatie

De dagen worden alsmaar korter. Sinterklaas is alweer het land uit. Én de kerstdagen zijn om de hoek. Dat betekent dat het jaar 2021 bijna afgelopen is. Een mooi moment dus om te reflecteren op een jaar in innovatie. Dat doen we aan de hand van de vijf populairste artikelen van 2021. Met aandacht voor onder andere Flor Avelino, Mariana Mazzucato en het Van Gogh Nationaal Park.

Een Newton Cradle met vijf gloeilampen in plaats van ijzeren ballen

In 2021 waren er allerlei ontwikkelingen binnen de wereld van innovatie. Zo vond de eerste digitale InnovatieExpo waarbij vele gedreven startups, hoopvolle samenwerkingen en inspirerende innovaties werden gepresenteerd. Door het jaar heen schreven we maandelijks ook over allerlei ontwikkelingen en innovaties die plaatsvonden. Maar wat waren de mooiste verhalen? We delen hieronder nog eens vijf artikelen die in smaak vielen!

Portretfoto Flor Avelino

1. ‘Transities, sociale innovatie en macht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden’

De grote transities waar we voor staan vormen grote maatschappelijke uitdagingen. Het gaat niet alleen om ecologisch verduurzamen, we hebben ook te maken met economische, en sociale problematiek. Volgens Flor Avelino, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, kunnen we het ene vraagstuk niet zonder het andere aanpakken. ‘Onze maatschappelijke uitdagingen zijn dusdanig hardnekkig dat enkel technologische innovatie niet genoeg is.’

Lees hier waarom.

Portretfoto Mariana Mazzucato

2. ‘Mazzucato als inspirator voor Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid’

Tijdens de InnovatieExpo 2021 verzorgde professor Mariana Mazzucato, één van de invloedrijkste economen van dit moment, de keynote lezing. Mazzucato is gespecialiseerd in de rol van de overheid als innovator op de vrije markt. Samen met Nadja Duykers, teamleider directie Innovatie & Kennis bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, reflecteerden we op de keynote lezing van Mazzucato.

Lees de reflectie hier.

Quote van Vincent van Gogh: 'En het Brabant dat men gedroomd heeft, daar komt de werkelijkheid soms al heeft digt bij'

3. Van Gogh Nationaal Park

Een toename in verstedelijking, vraagstukken rondom bereikbaarheid en mobiliteit, en een toenemende druk op onze biodiversiteit en natuur door de klimaatcrisis; stuk voor stuk uitdagingen die ook gevolgen hebben voor de Nederlandse voedselvoorziening en landbouw. In onze nationale parken nieuwe stijl krijgen deze uitdagingen steeds meer een plek. Innovatie, natuurbehoud en recreatie komen er samen. Een van deze parken is het recent ontwikkelde Van Gogh Nationaal Park (NP) Brabant. 

Lees hier alles over het mooie park.

Portretfoto Richard van de Sanden

4. De keuzes op weg naar het energiesysteem van de toekomst

In 2030 moet 70% van alle elektriciteit in Nederland uit hernieuwbare bronnen komen en minimaal 27% van alle energie duurzaam worden opgewekt, aldus het Klimaatakkoord. Maar hoe zal dit energiesysteem van de toekomst er in de praktijk uitzien? En hoe zorgen we dat we daar komen? We vragen het Richard van de Sanden, hoogleraar toegepaste natuurkunde en directeur van het onlangs opgerichte Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems. ‘Over de stip op de horizon is iedereen het eens, dat is een duurzaam energiesysteem. Maar welke keuzes maken we op de weg ernaartoe?’

Lees hier wat deze keuzes zouden moeten zijn

Portretfoto Hanna Lara

5. Een nieuwe bouwcultuur als oplossing voor de urgente opgaven

De toenemende woningtekorten en de doelen uit het Klimaatakkoord in 2030 vragen om een nieuwe manier van werken. Volgens Hanna-Lára Pálsdóttir, projectleider Biobased bouwen bij de City Deal Circulair en Conceptueel bouwen, is deze bouwvorm een van de oplossingen om de urgente opgaven waar Nederland voor staat aan te pakken. ‘De nieuwe manier van bouwen biedt kansen voor deze opgaven en daarmee de toekomst.’  

Lees hier hoe dat nieuwe bouwen eruit ziet.