De toekomst in handen van 100 jongeren in de Koepelgevangenis

Waar de politiek in de afgelopen maanden de details van de formatie probeert uit te vogelen, werken jongeren iedere dag vol moed en motivatie verder aan de toekomst. Dat was ook weer zo op 25 september. Op deze dag gingen 100 jongeren met elkaar in gesprek tijden de Jonge Klimaattop van de Jonge Klimaatbeweging. Over wat er moet gebeuren voor 2050. En over wat jongeren écht willen. 

Verschillende jonge mensen staan in een ruimte. Sommigen staan in groepjes te praten of te discussiëren. Anderen luisteren. Het is een divers gezelschap. Op de voorgrond staan witte plantenbakken met groene planten.
Beeld: ©Jonge Klimaatbeweging

Op 8 april stond de Jonge Klimaatbeweging nog op de InnovatieExpo 2021. Inmiddels zijn ze alweer een stuk verder met hun plannen. Op 25 september vond namelijk de lustrumeditie van de Jonge Klimaattop van de Jonge Klimaatbeweging plaats in de Koepelgevangenis van Breda. Hier kwamen 100 jongeren bijeen vanuit verschillende jongerenorganisaties om input te leveren voor de Jonge Klimaatagenda. Centraal stond de vraag: Hoe ziet Nederland eruit in 2050?

‘In de Jonge Klimaatagenda beschrijven jongeren hoe zij willen dat Nederland eruit ziet in 2050. Hoe willen wij dan leren? Wat willen we eten? Hoe willen we wonen? Waar willen we werken? Dat zijn allemaal vragen die aan bod kwamen en de antwoorden daarop zijn cruciaal voor onze toekomst,’ vertelt Aniek Moonen, voorzitter Jonge Klimaatbeweging. 

Niet iedereen hoeft een eigen auto

Het idee achter de Jonge Klimaatagenda: jongeren hebben andere gewoonten en behoeften dan de oudere generaties. Als je dus beleid voor de komende 30 jaar baseert op de gewoonten en behoeften van de oudere generaties doe je verkeerde investeringen en maak je beslissingen die niet aansluiten op de wensen van de volwassenen van de toekomst. Steeds minder jongeren hoeven bijvoorbeeld een eigen auto. Hoe neem je dat dan mee in je toekomstplannen?

Daarover gingen de verschillende jongeren samen met experts in gesprek. ‘Tijdens break-outsessies gingen we dieper in op onze toekomstvisie. Samen bespreken we onze ideeën en verwachtingen. Onder leiding van goede gespreksmoderators ontstonden er mooie discussies.’  

De Jonge Klimaatagenda 3.0

Moeilijke vragen. Inhoudelijke discussies. Cruciale antwoorden. En wat nu? ‘De input die we opgehaald hebben verwerken we in de conceptversie van de Jonge Klimaatagenda 3.0. De komende maanden duiken we er volop in en gaan we er dus veel aan werken.’ En wat is dan het verschil met de Jonge Klimaatagenda 2.0? ‘Het wordt nóg completer, nóg een stuk inclusiever en nóg ambitieuzer dan de vorige editie!’ 

Meer weten over de Jonge Klimaatbeweging? Lees meer op hun website.