Innovatienieuws

Asfalttoepassingen, aardgasvrije wijken en een unieke pilot met offshore groene waterstofproductie: ook in de zomer gebeurt er genoeg op het gebied van innovatie. We nemen je mee langs een aantal interessante nieuwtjes.

Beeld: ©Innovatie-estafette

Asfalttoepassingen, aardgasvrije wijken en een unieke pilot met offshore groene waterstofproductie: ook in de zomer gebeurt er genoeg op het gebied van innovatie. We nemen je mee langs een aantal interessante nieuwtjes.

Rijkswaterstaat, TNO en TU Delft starten meerjarig kennisprogramma naar verduurzaming asfalt

Rijkswaterstaat, TNO en TU Delft zijn gestart met het Kennisprogramma Knowledge-based Pavement Engineering (KPE). Binnen deze samenwerking gaan de drie partijen onderzoek en toepassingen doen op het gebied van asfalt. Alle betrokken partijen brengen hun eigen expertise met zich mee.

In de samenwerking staat klimaatneutraal en circulair werken centraal. De resultaten van het kennisprogramma, wat onderzoek doet naar bijvoorbeeld veroudering, bindmiddeleigenschappen en (herhaald) hergebruik van asfalt, delen de partijen met markt- en publieke opdrachtgevers. Hiermee hopen ze bij te dragen aan de transitie naar een duurzame wegverharding, maar ook om het doel van 100% CO2-reductie op alle rijkswegen in 2030 van Rijkswaterstaat te halen. Mogelijke toepassingen zijn het hoogwaardig hergebruik van alle gebruikte materialen en een halvering van het gebruik van primaire grondstoffen.
 

Lees meer op de website van Rijkswaterstaat

Regeling Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Energie-investeringsaftrek (EIA) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt het voordeliger voor bedrijven om te investeren in CO2-reductie, energiezuinige technieken en/of duurzame energie. Vrijbloed Transport, dat transportmiddelen voor de wegenbouw levert, maakt hier gebruik van. Duurzaamheidscoördinator Mathijs Vrijbloed: “Dankzij de Energie-investeringsaftrek kunnen we investeren in duurzaam materieel, ook als we de extra kosten niet kunnen doorberekenen aan de klant.” 

Vrijbloed Transport is een grote speler binnen de sector en loopt voorop op het gebied van duurzaamheid. Als zij innoveren dan volgen andere bedrijven. Een rol als voortrekker vraagt wel om een investering. Innoveren brengt namelijk altijd risico’s met zich mee: niet alle oplossingen blijken succesvol, schaalbaar of te vermarkten. Om investeren in duurzaamheid op korte termijn aantrekkelijk en op lange termijn betaalbaar te maken is er de EIA. Zo drijft de regeling groene innovatie vooruit.

Meer lezen op de website van RVO

Deze proeftuin inspireert andere gemeenten om ook wijken te verduurzamen

Het programma Aardgasvrije Wijken (PAW) geeft mogelijkheden aan initiatieven om op projectbasis als een zogeheten ‘proeftuin’ te opereren. Het projectplan Nagele in Balans is een van die proeftuinen. In Nagele is dit jaar een warmtebuffer aangelegd onder de grond. Deze buffer slaat warm water op dat door zonnecollectoren op daken is verwarmd. De zonnecollectoren zijn zoveel mogelijk vlak, zodat ze maar minimaal te zien zijn in de wijk. In de winter voorziet het systeem de omliggende woningen van warmte. 

Het dorp wordt nu een van de eerste zelfvoorzienende dorpen in Nederland. Vanaf de zomer van 2021 zijn acht woningen en een oud schoolgebouw voorzien in hun eigen warmte (in opwekken en opslaan). De kennis en leerervaringen van deze proeftuin worden ingezet om op te schalen naar de rest van het dorp en dienen als inspiratie voor andere gemeenten. Jos van Dalen, programmadirecteur van het PAW: “Het doel van de proeftuinen is leren in de praktijk. De uitdaging zat niet zozeer in de techniek, maar veel meer in de vraag hoe je zoiets organiseert in de wijk.” 

Lees meer op de website van RVO
 

Eerste pilot offshore groene waterstofproductie start bij Scheveningen

Voor de kust van Scheveningen start een wereldwijd unieke pilot. Een vooral Nederlands consortium gaat er voor het eerst groene waterstof produceren op een platform op zee. Onder de naam PosHYdon worden offshore wind, offshore gas en offshore groene waterstof op de Noordzee samengebracht. Door middel van elektrolysers wordt zeewater omgezet in groene waterstof. Zo wordt de energietransitie ook offshore mogelijk gemaakt. 

De pilot moet antwoord geven op een paar belangrijke vragen. Hoe verloopt het invoegen van energiesystemen in de praktijk? Hoe houden de installaties zich in zwaar weer op zee? Hoe presteert de elektrolyser bij wisselend stroomaanbod? De DEI+-regeling maakt het gemakkelijker om de pilot als PosHYdon te organiseren.

Lees meer op de website van RVO

Mkb-ondernemers krijgen steun bij verduurzaming

"Veel ondernemers willen graag een steentje bijdragen aan een schonere wereld. Ze hebben alleen meer te doen dan zich verdiepen in alle manieren om hun bedrijf te verduurzamen. Dus helpen wij ze daarmee," aldus Staatssecretaris Dilan Yesilgoz (Klimaat en Energie). Daarom kunnen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf steun krijgen van de overheid bij het verduurzamen van hun bedrijf. 

Met de subsidie kunnen mkb-ondernemers een professioneel advies laten opstellen door een energieadviseur. Deze adviseur zoekt per bedrijf uit wat de beste manier is om energie te besparen en de CO2-uitstoot te beperken van zowel het bedrijfspand als de bedrijfsvoering. De subsidie is beschikbaar voor mkb-bedrijven met een relatief laag energieverbruik die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen. Aanvragen van de subsidie kan van 1 oktober 2021 t/m 30 september 2022 bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO).

Lees meer op de website van Rijksoverheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties