Drie vragen aan Woodyshousing: ‘Planmatig blijven werken is misschien nog wel het moeilijkst’

Nederland kampt met toenemende verstedelijking, en een steeds groter gebrek aan betaalbare woningen. Tegelijkertijd wordt het steeds lastiger om aan de eisen aan die worden gesteld aan nieuwe woningen te voldoen. Woodyshousing gaat het woningtekort vanuit een nieuwe hoek te lijf. Met kwalitatief goede maar betaalbare, duurzame houten huizen hoopt het bedrijf te veranderen hoe we wonen. De huizen kunnen helemaal worden toegespitst op de wensen van de toekomstige bewoners, van grootte tot inrichting, met een kleine ecologische voetafdruk. Toch is het succes nog niet vanzelfsprekend. Welke lessen kunnen we leren van oprichter Theo Bouwman?

Woodyshousing
©Woodyshousing
'Een innovatie moet niet één probleem, maar meerdere problemen oplossen, wil het succesvol zijn.'

Welke les die je als groeiende startup-ondernemer hebt geleerd is je het meest bijgebleven?

‘De belangrijkste les die wij hebben geleerd is dat je echt de wereld in moet. Get out of the building. Ga de boer op en test je aannames. Wij vonden het heel vanzelfsprekend om onze uitgangspunten te verdedigen en juist meer theoretisch te maken. Maar uiteindelijk zijn het juist de gesprekken met toekomstige bewoners, met potentiële investeerders, die ons hebben geholpen om ons product en onze businesscase scherp en haalbaar te maken.’

Welke rol speelde samenwerking met andere partijen in jullie ontwikkeling?

‘Met name samenwerking met gemeenten is voor ons essentieel. Wij hebben een afwijking van het bestemmingsplan nodig om vervolgens een bouwvergunning te krijgen. Dit proces is vaak moeizaam, maar wel cruciaal voor ons succes. Hier besteden we dan ook veel tijd aan, met positieve en negatieve resultaten. Hoewel wij een oplossing hebben die “te mooi is om waar te zijn” worden we door onze positie in de markt door bouwpartijen en bijvoorbeeld woningbouwcorporaties vaak als concurrent gezien. Gelukkig zijn er gemeenten die juist wel de potentie van onze benadering zien.’

Wat is je belangrijkste tip voor startups die ook willen doorgroeien?

‘Volg je eigen plan. Laat je niet afleiden door advies, ga niet te gauw samenwerken met grote bedrijven. Jij bent de deskundige op jouw vakgebied. Zulke samenwerkingen helpen je wel snel in de markt te komen, maar beperkt ook je groei, flexibiliteit, en unieke propositie. Dit betekent ook: werk planmatig. Zeker als startup is dit lastig, want je zult steeds weer op nieuwe kansen en mogelijkheden willen reageren. Zoek medestanders, wellicht uit andere branches, en kijk of deze kansen bij jouw businesscase passen. Planmatig blijven werken vinden wij zelf misschien nog wel het lastigst.

Ten slotte: zorg voor lage vaste kosten. Als je snel je team uitbreidt, zul je ook sneller resultaten moeten boeken om die uitbreiding te financieren. Vind partners die klussen kunnen uitvoeren, of op risico’s kunnen inspelen. Vind mensen die je voor specifieke klussen kunt inschakelen. Wij hebben ook verschillende oplossingen zelf ontwikkeld. Je staat sterk in je schoenen als je alles zelf doet wat je zelf kunt doen.’

Meer weten?

Kijk op de website van Woodyshousing.