Innovatie spreekt André Lardinois

In deze rubriek komen mensen aan het woord die een hart hebben voor innovatie. In korte portretvideo’s laten zij ons meekijken met hun wereldbeeld. Ondertussen vertellen ze over het belang van en hun passie voor innoveren. De video’s zijn er voor inspiratie, associatie en ter lering en vermaak. Troost, zo u wilt.

André Lardinois is hoogleraar Griekse taal en cultuur aan de Radboud Universiteit. Hij geeft, samen met Ineke Sluiter van de Universiteit Leiden, leiding aan een groot onderzoeksproject, Anchoring Innovation. Ze bestuderen innovatieprocessen in de Griekse en Romeinse oudheid om een nieuw licht te werpen op innovaties in het heden. 'Als je gebruik maakt van ankers, dan wordt het veel makkelijker voor mensen om nieuwe dingen te accepteren en daarmee ook een innovatie te accepteren.'

Bekijk hier de Innovatie spreekt met André Lardinois