Innovatie spreekt Johan Jacobs

In deze rubriek komen mensen aan het woord die een hart hebben voor innovatie. In korte portretvideo’s laten zij ons meekijken met hun wereldbeeld. Ondertussen vertellen ze over het belang van en hun passie voor innoveren. De video’s zijn er voor inspiratie, associatie en ter lering en vermaak. Troost, zo u wilt.

Johan Jacobs is kwartiermaker Innovatie in Mobiliteit bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 'We zouden een meer zelfbewuste overheid moeten hebben die richting geeft aan innovatie. Dat hebben we te veel overgelaten aan bedrijven, als overheid moeten we daar steviger in zitten.'

Bekijk hier de Innovatie spreekt met Johan Jacobs.