De winnaars van de Waterinnovatieprijs 2018

Op 29 november werden in Amersfoort de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2018 bekend gemaakt. De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank reiken deze prijs jaarlijks uit aan innovatieve en baanbrekende waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen: waterveiligheid, schoon en voldoende water.

De jury moest de keuze maken uit 123 ingezonden projecten, dus de concurrentie was groot dit jaar. Ook het publiek mocht meedenken en kon hun stem uitbrengen op twaalf, door de jury genomineerde, projecten. Naast de vaste categorieën (Waterveiligheid, Schoon water en Voldoende water) was er dit jaar extra aandacht voor het thema circulaire economie. Want ook de waterschappen ervaren dagelijks de gevolgen van de klimaatverandering en willen verdere klimaatverandering zoveel mogelijk beperken.

De winnaars van de Waterinnovatieprijs 2018 zijn:

  • Winnaar Waterveiligheid: Grofzandbarrière van waterschap van waterschap Rivierenland, Deltares en POV-piping
  • Winnaar Schoon water: New Hart-zuivering van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN
  • Winnaar Voldoende water: Boeren aan het roer van hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
  • Winnaar Circulaire economie: Super Local van Waterschapsbedrijf Limburg
  • Winnaar Publieksprijs: Koningshoeven NextGen van Abdij OLV Koningshoeven en waterschap De Dommel

Naast een prachtig glaskunstwerk krijgen de winnaars ook de hulp van een innovatiemakelaar. Die gaat samen samen met de winnaars kijken wat de mogelijkheden zijn om de innovatie te verbeteren en op de markt te brengen.

Kijk op de website voor alle projecten die zijn ingezonden voor de Waterinnovatieprijs 2018.