Innovatie spreekt: Derk Loorbach

In deze rubriek komen mensen aan het woord die een hart hebben voor innovatie. In korte portretvideo’s laten zij ons meekijken met hun wereldbeeld. Ondertussen vertellen ze over het belang van en hun passie voor innoveren. De video’s zijn er voor inspiratie, associatie en ter lering en vermaak. Troost, zo u wilt.

Derk Loorbach is hoogleraar Socio-economic Transitions aan de Erasmus Universiteit en tevens directeur van Drift, Dutch Research Institute for Transitions. Drift is een onderzoeksinstituut dat streeft naar versnellen van transities naar eerlijkere, duurzame en veerkrachtige samenlevingen. We spreken hem over zijn expertise: transities. Grote maatschappelijke veranderingen die ontstaan uit menselijke creativiteit. Hoe hangt verandering samen met innovatie? “Transities gaan altijd gepaard met gevoelens van ongemak en onvoorspelbaarheid. Innovatie heeft een dubbele lading in mijn wereldbeeld. Zonder innovatie geen transitie, maar heel veel innovatie kan transitie in de weg staan.”

De onderste afbeelding linkt door naar Youtube.