Mobility Matters: Niet optimaliseren maar transformeren

We staan aan de vooravond van grote veranderingen op mobiliteitsgebied. Hoe ziet de wereld van de toekomst eruit? Een van de belangrijkste uitdagingen voor steden van de toekomst is om mobiliteit op een slimme en gezonde manier te organiseren, zodat iedereen mee kan doen. Op 11 april vond Mobility Matters plaats, waar de thema’s Smart, Healthy en For Everyone leidend waren.

Beeld: ©Mobility Matters / Mobility Matters

'Doen wat nodig is'

Het Klimaatakkoord van Parijs betekent voor veel mensen een eerste stap in richting van een circulaire economie. Maar niet voor keynote speaker Thomas Rau. Zijn visie werd direct duidelijk in de openingspresentatie: ‘Je moet niet doen wat mógelijk is, want dan krijg je een akkoord. Je moet doen wat nódig is!’ Rau benadrukte dat er een enorme mentale omslag nodig is om de mobiliteit opnieuw in te richten. Een manier van denken die nog lang niet is ingeburgerd.

Limited edition

‘De aarde is een gesloten systeem’, aldus Rau. ‘Schaarste bestaat niet in een gesloten systeem, want alles is een limited edition. We hebben daarom ook geen energieprobleem. We creëren een energieprobleem, door de vraag naar energie te beantwoorden met dingen die eindig zijn. Daarom moet je ervoor zorgen dat alles wat eindig is, tot in het oneindige beschikbaar blijft. De enige manier waarop dat kan, is door de vraag te beantwoorden met het noemen van een oneindige bron. Een oneindige bron, zoals de zon, maakt de eindigheid op aarde (binnen het gesloten systeem) oneindig beschikbaar.’

Madaster

Rau stelt voor een zogeheten Madaster op te zetten. De aarde als gesloten systeem heeft een bepaalde hoeveelheid materialen in zich. Die materialen krijgen pas waarde als je weet hoeveel ervan is. De waarde van een gebouw kan hierdoor ook beter worden ingeschat. Als een gebouw wordt gesloopt, weet je hierdoor ook exact wat voor grondstoffen zich in het gebouw bevinden en wat je kan hergebruiken. Een interessante manier van denken, die voor de bezoekers van Mobility Matters het startsein was voor inspirerende dag.

De drie thema’s hadden elk hun eigen focus en daarmee eigen sprekers, discussies en locaties. Het thema Smart richtte zich vooral op de innovatieve stad, waar onderwerpen als de zelfrijdende auto, slimme stadslogistiek en smart biking werden behandeld. Healthy behandelde de vitale stad, met onderwerpen als de robottaxi en de bereikbare, gezonde stad. Het thema For Everyone ging vooral in op hoe mobiliteit georganiseerd kan worden, zodat het voor iedereen werkt.

8-80 Cities

Slotspreker Gil Penalosa sloot het inhoudelijke gedeelte van het congres af door alle behandelde thema’s samen te voegen in zijn presentatie ‘8 -80 Cities’. Hij liet zien hoe steden eruit kunnen zien als alles in steden geweldig is voor zowel een 8-jarige als een 80-jarige. Met veel mooie voorbeelden toonde hij hoe dat in veel steden, waaronder Rotterdam, delen van de stad al op deze manier zijn ingericht. Een fijne gedachte om de dag mee af te sluiten: er is nog ontzettend veel nodig om de transitie te maken, maar het begin is er.