Verzilte grond weer bruikbaar dankzij irrigatietechniek

Verzilting is een wereldwijd probleem, met ongeveer een miljard hectare aan verzilte grond. In Nederland is in 2030 circa 125.000 hectare grond verzilt. Oorzaak hiervan is de stijgende zeespiegel en minder aanvoer van zoet water. Tot voor kort was er geen oplossing voor dit probleem, maar inmiddels hebben Nederlandse onderzoekers een manier gevonden om bepaalde gewassen te laten groeien op verzilte grond, die eigenlijk afgeschreven was.

In 2016 stelde staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken 200.000 euro beschikbaar om het onderzoek uit te voeren, en de teelttechnieken toe te passen in Pakistan, Bangladesh en Ghana. Daar komt de landbouw op verzilte grond nu weer op gang. Het onderzoeksproject dat dankzij deze investering kon worden opgezet, ontdekte dat er bepaalde gewassen zijn die bij een andere irrigatiemethode het zoute water kunnen verdragen. In plaats van sproeien op het blad, worden deze gewassen aan de wortel besproeid. Het gaat hierbij om specifieke aardappelrassen, wortels, rode uien, witte kool en broccoli.

De innovatie blijkt dus een succes. Vandaar dat Van Dam onlangs nogmaals geld beschikbaar stelde voor de doorontwikkeling van deze innovatie. Met dit geld wordt een kenniscentrum opgericht, waarmee de kennis die de Nederlandse onderzoekers hebben opgedaan wereldwijd verspreid kan worden.

Bron: Rijksoverheid.nl