De InnovatieExpo 2021 bouwt aan de toekomst

Om te zorgen dat onze economie zich blijft ontwikkelen en ons land leefbaar blijft, moeten we nú onze innovaties grootschalig inzetten. Ondanks de grootschalige gevolgen van de pandemie, werken we samen door aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, circulaire economie, water, voedsel, bouw en mobiliteit. 

Poster Innovatie Expo
Beeld: ©Ministerie I&W

Op de InnovatieExpo komen inspirerende en invloedrijke mensen bij elkaar die de kennis en het netwerk hebben om jouw innovatie groots in de markt te zetten. Van bestuurders, managers en beleidsadviseurs van gemeenten, provincies en het Rijk en experts van kennisinstituten en maatschappelijke organisaties tot ondernemers en directie- en managementleden van bedrijven.

Hybride event

Op 8 april 2021 vindt de volgende InnovatieExpo plaats. Maar hoe geven we dat vorm tijdens een pandemie? Het Expoteam buigt zich momenteel over verschillende scenario’s voor een volledig online, of hybride event op 8 april, waarbij het hoofddoel van de Expo, namelijk mensen bij elkaar brengen en innovaties verder brengen, niet verloren gaat. 

Want we móeten grote stappen zetten in de maatschappelijke uitdagingen waar we wereldwijd voor staan. Er zijn in Nederland voldoende innovaties voorhanden, maar die moeten we effectief en grootschalig gaan inzetten. We moeten verbinden, versnellen en versterken als we bijvoorbeeld de klimaatdoelstellingen willen behalen. En gelukkig staan de projectteams, betrokken bij de Expo, niet stil. 

Drie maatschappelijke opgaven

Tijdens de Expo van 2021 staan drie maatschappelijke opgaven centraal: de energietransitie, circulaire economie en verstedelijking en mobiliteit. Drie projectteams buigen zich de komende periode over deze uitdagingen en richten zich daarbij op een aantal specifieke challenges. Daarmee zijn ze al voortvarend aan de slag gegaan. Lees hoe de projectteams ervoor staan met de challenges houtbouw, waterstof en plantaardige reststromen. 

Ben jij ook een toekomstbouwer en heb jij slimme ideeën of praktische oplossingen? Of heb jij de tools of het netwerk om deze innovaties op grote schaal toegepast te krijgen? Dan nodigen we jou uit om mee te doen aan de InnovatieExpo 2021! Kom in contact met bedrijven en andere innovators en maak kennis met mogelijke partners. Maak aan beleidsmakers duidelijk wat je nodig hebt om verder te komen en wat je hindert in de ontwikkeling van je plannen. Zo brengen we innovaties samen verder. 

Heb je vragen of suggesties? Mail die dan naar info@ie21.nl.