Circulaire economie

Nog lang niet alles is circulair. Haast is geboden, vanwege het Grondstoffenakkoord. Daarin hebben meer dan 400 bedrijven, ngo’s, financiële instellingen, kennisinstituten, overheden en andere organisaties afgesproken in 2030 het primair grondstoffenverbruik te hebben gehalveerd.

Logo Circulaire economie van Innovatie-estafette
©Ministerie I&W

Bovendien moeten hulpstoffen substantieel worden verminderd en moeten alle eind- en restproducten zo hoogwaardig mogelijk worden toegepast. De bodem- en waterkwaliteit en de biodiversiteit zijn robuust, veerkrachtig en klimaatbestendig gemaakt. De fase van versnellen en opschalen is aangebroken.

Plantaardige reststromen

Hiervoor moet nog wel veel gebeuren. We zoeken naar commerciële mogelijkheden om meer te doen met bijvoorbeeld de grote hoeveelheid aan plantaardige reststromen uit de land- en tuinbouw, bermmaaisel en gft-afval van huishoudens. Hoe moet wet- en regelgeving worden aangepast om hergebruik van reststromen meer mogelijk te maken? Bijvoorbeeld voor toepassing in voedsel, diervoeder en non foodtoepassingen.

Meer hout in Bouw en Infra

Maar ook voor reststromen uit andere sectoren zoeken we naar interessante business cases.

Er zijn veel innovatieve en milieuvriendelijkere recyclingtechnieken voor bijvoorbeeld plastic, cement en textiel. Kan de inzet van deze technieken worden opgeschaald om te helpen onze ambities te realiseren?

In de bouw- en infrasector is veel potentie voor de toepassing van duurzamere alternatieve materialen. Hoe kan meer hout in de bouw- en infrasector de milieu-impact verlagen? En gaat het lukken om bitumen in asfalt te vervangen door biobased alternatieven als lignine?

Welke oplossing heb jij?

In het kader van het Grondstoffenakkoord is het belangrijk om efficiënter om te gaan met de primaire grondstoffen. Het opschalen van nieuwe concepten in de landbouw, zoals precisielandbouw en de inzet van drones en satellietdata kan daarbij een grote rol spelen. Net als slim gebruik van deze data.

Kortom: hoe bereiken we een economie zonder afval, waarin restromen als hoogwaardige grondstof voor nieuwe producten in te zetten? Opnieuw, opnieuw en weer opnieuw… Welke oplossing heb jij?