Exposanten-estafette: Mobiliteit

Tijdens de InnovatieExpo 2021 presenteerden verschillende bedrijven en initiatieven hun ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie, circulaire economie, verstedelijking en mobiliteit. Omdat een digitale Expo toch minder contacten oplevert dan een echte, besteden we de komende tijd nog wat extra aandacht aan de bijzondere exposanten.

Exposanten Estafette: Mobiliteit

Verschillende exposanten werken aan innovatie van mobiliteit op de grond. zo organiseert de bouwcampus samen met andere partijen een traject om de toepassing van hout in bruggen te versnellen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden verstevigt in het project Sterke Lekdijk de versteviging van de hele Lekdijk door middel van emissieloos bouwen. En met het Chaplin programma werktRijkswaterstaat samen met de gehele keten aan de toepassing van lignine in asfalt.

Voor mobiliteit in de lucht werkt Rijkswaterstaat samen met politie, brandweer, ILT aerosensing en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aan een landelijk netwerk van automatisch vliegende drones. Het Konkinklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum onderzoekt hoe de luchtvaart in 2050 klimaatneutraal kan zijn. En Zenid Jetfuel from Air, Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en hun partners bereiden de luchtvaart voor op duurzame, circulaire kerosine.

Bekijk de exposanten-estafette in deze compilatievideo.