In 2018 vindt de zevende editie van het grootste innovatie-evenement van Nederland plaats: de Innovation Expo. Iedere twee jaar vindt dit evenement plaats, met elke keer een ander thema en een andere locatie. Op deze pagina vindt u informatie over de voorgaande edities van de Innovation Expo.

Expo 2016: Sustainable Urban Delta

Sustainable Urban Delta was het thema van de Innovation Expo 2016, die op 14 april 2016 plaatsvond. Onder deze noemer daagt de Innovation Expo innovatieve mensen uit om antwoorden te geven op de maatschappelijke vragen die er liggen. Denk aan waterbeheer, energie, voedselvoorziening, mobiliteit, logistiek, zorg, life sciences, circulair bouwen, connectiviteit, ict, robotica, personalized medicine, biobased producten, sociale innovaties en natuurvraagstukken.

Megasteden zijn de voornaamste aanjagers van economische groei. Nederland kent geen megastad maar is wel één groen, waterrijk, stedelijk netwerk. Om wereldwijd concurrerend te zijn, moeten we inzetten op onze agglomeratievoordelen en op innovatie. Er is internationaal vraag naar de kennis die we als stedelijke delta hebben opgebouwd en de innovaties die we ontwikkelen. Innovaties bieden oplossingen voor stedelijke maatschappelijke uitdagingen en door te innoveren creëren we nieuwe banen.

Terugblik

Nog even nagenieten van de Expo 2016? Bekijk de foto’s, lees het verslag of bekijk de projecten die deelnamen aan deze editie op de projectenpagina.

Agenda stad

De Innovation Expo sloot aan bij de Agenda Stad van het kabinet. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambitie om het Nederlandse stedennetwerk tot de top van de wereld te laten behoren, zowel wat betreft concurrentiekracht als leefbaarheid.

Eerdere edities

Eerdere edities van de Innovation Expo vonden plaats in 2013, 2011 en 2009. In 2018 vindt de volgende Expo plaats, met als thema: 'Global challenges, Dutch solutions'.  

Deze afbeelding verwijst door naar YouTube