Verstedelijking en mobiliteit

Het aantal inwoners van Nederland stijgt naar 18,5 miljoen in 2030. De komende 10 jaar moeten er 845 duizend woningen worden gebouwd alle Nederlanders te kunnen huisvesten. Die opgave zal zich in stedelijke regio’s concentreren, waardoor de stedelijke infrastructuur ook onder druk komt te staan. Vooral het aantal fietsers en ov-gebruikers neemt sterkt toe. Ook de stadslogistiek, zoals het bevoorraden van winkels, afvalverwerking en het rondrijden van pakketjes, zorgt voor druk op deze infrastructuur.

Logo Verstedelijking en mobiliteitvan Innovatie-estafette
Beeld: ©Ministerie I&W

Dubbele uitdaging richting 2030

Meer huizen, meer mensen, meer mobiliteit. Om dat in goede banen te leiden is een uitdaging op zichzelf. Daar komen de milieu- en klimaatuitdagingen bij. Naast het vergroten van de leefbaarheid, moet onze mobiliteit verduurzamen. In de komende 10 jaar willen wij de CO₂-uitstoot en het grondstoffengebruik hebben gehalveerd. Zo hebben we afgesproken 1,5 miljoen bestaande gebouwen te verduurzamen. De nadruk moet liggen op fietsen en wandelen en het elektrificeren van mobiliteit is cruciaal. In 2030 zijn alleen nog maar elektrische personenauto’s te koop en zijn alle OV-bussen en het bouwverkeer emissievrij. Waar elektrificatie op deze termijn niet kan, zoals in de luchtvaart, is de inzet van biobrandstoffen nodig.

Voor het realiseren van deze ambities wordt geconcurreerd om schaarse ruimte en middelen. Hoe integreren we innovaties voor slimme en duurzame mobiliteit en innovaties voor snelle, betaalbare en duurzame bouwmethoden daadwerkelijk in de ruimtelijke plannen voor de komende 10 jaar?

Welke oplossing heb jij?

Kortom: meer mensen, meer huizen, grotere mobiliteit, drukkere steden en daarmee grotere uitdagingen rond leefbaarheid en verduurzaming. Welke oplossing heb jij om steden vitaal te houden of bij te dragen aan de bouw- en bereikbaarheidsopgaven? En hoe zorgen we er samen voor dat regio’s en steden leefbaar en gezond blijven? Dat zijn vragen die tijdens de InnovatieExpo 2021 zijn besproken.