Over Innovatie-estafette

De Innovatie-estafette versnelt innovatie en daarmee de economische groei en leefbaarheid in Nederland. Het is een veelzijdig netwerk en podium voor innovatie in Nederland. Ondernemers, wetenschappers, beleidsmakers en burgers kunnen samenwerken aan concrete projecten; over sectorgrenzen heen en publiek-privaat. Zo komen duurzame, slimme en sociale doorbraken tot stand voor de maatschappelijke uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor komen te staan. 

InnovatieExpo

Iedere twee jaar organiseert de Innovatie-estafette de InnovatieExpo, hét podium voor innovatie in Nederland. Afgelopen 4 oktober 2018 vond de zevende editie plaats onder het thema: Global challenges, Dutch solutions. Op 8 april vond een eerste online editie plaats van de InnovatieExpo.  De expo stond in het teken van innovaties op het gebied van energie, circulaire economie, verstedelijking en mobiliteit.

De InnovatieExpo is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Netwerk

De InnovatieExpo is het netwerk en podium voor innovatie in Nederland. Ondernemers, wetenschappers, beleidsmakers en initiatiefrijke inwoners werken samen aan concrete projecten, over sectorgrenzen heen en publiek-privaat. 

Op dit moment telt het netwerk ruim 4.000 leden. Zij delen kennis en informatie via bijeenkomsten, deze website, de nieuwsbrief en social media. Ook u kunt zich aansluiten bij het InnovatieExpo-netwerk. Vanaf dan kunt u in contact komen met de ruim 4.000 andere leden en gericht zoeken naar matches die voor u interessant zijn. Leden kunnen zichzelf aan het netwerk presenteren, reageren op artikelen, onderwerpen en thema’s volgen of een advertentie plaatsen. Het netwerk is actief via LinkedIn. Kijk voor meer informatie op de pagina van de LinkedIn-groep en meld u aan!

Volg ons ook op Twitter en onze Linked-In company page.