Organisatie

De Innovatie-estafette is een netwerk en podium voor innovatie in Nederland. De Innovatie-estafette brengt ondernemers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheid samen rondom concrete innovaties in de fysieke leefomgeving. Dit gebeurt publiek-privaat en over bestaande sectorgrenzen heen.

De Innovatie-estafette is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.