Organisatie

De Innovatie-estafette is een netwerk en podium voor innovatie in Nederland. De Innovatie-estafette brengt ondernemers, wetenschappers, beleidsmakers en burgers samen rondom concrete projecten. Dit gebeurt publiek-privaat en over bestaande sectorgrenzen heen.

De Innovatie-estafette is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Partners zijn o.a. VNO-NCW, Agenda Stad en Studio Roosegaarde.