Onderzoek- en Opleidingsprogramma Van Afval Naar Grondstof

De Rijksoverheid wil dat de economie snel verandert naar een circulaire (duurzame) economie. Daarvoor zijn vernieuwing en onderwijs nodig. Het Onderzoek- en Opleidingsprogramma VANG (O&O) Van Afval Naar Grondstof wil dat bij materialen gekeken wordt naar het hele proces van ontwerp tot afval.

Het gaat hierbij om bijvoorbeeld metaal, rubber en kunststoffen. Dit voorkomt afval, bespaart grondstoffen en zorgt voor hergebruik en recycling. Praktijkgericht Onderzoek Van Afval Naar Grondstof (PRO-VANG) richt zich op praktijkgericht onderzoek bij hogescholen. De Kennisinnovatie mapping (KIEM-VANG) regeling is onderdeel van dit programma. Ondernemers en onderzoekers kunnen hier financiering aanvragen voor praktijkgericht onderzoek.