Smart Farming

Smart Farming betekent op de juiste plek, op het juiste moment, de juiste toepassing te verrichten.

Door Smart Farming zal het gebruik van water, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, diesel en dergelijke worden teruggedrongen. Bovendien kan door optimale benutting van de middelen de oogst doen toenemen. Meer met minder. Dit draagt bij aan de verduurzaming van de het voedselsysteem in Nederland en daarbuiten. Smart Farming kan worden toegepast in zowel de dierlijke als de plantaardige sector.

Smart Farming.2