Passief Irrigatie systeem voor bomen

Het Capillaire Irrigatie Systeem wordt onder de leeflaag van de bomen aangebracht.

Het optimaliseren van de groeiplaats voor bomen in stedelijk gebied met zowel water als zuurstof. Het water verdwijnt niet in het riool, maar wordt via de hemelwaterbuis vanaf het dak naar de groeiplaats gebracht. De bomen profiteren optimaal van water. Vooral in droge zanderige gebieden, maar ook daar waar het maaiveld volledig is bestraat. Het zorgt dus voor zuurstof en water, de twee meest elementeren levensbehoefte voor bomen.

Samenwerkende partners
Permavoid Ltd

Website
http://www.tgs.nl/