Innovatie-estafette 2013

Wereldwijde verstedelijking, groeiende vervoerstromen en uitputting van natuurlijke hulpbronnen; enkele van de grote uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Tegelijk zijn het ook kansen voor duurzame oplossingen en voor het Nederlandse bedrijfsleven.

De Innovatie-estafette, die op 12 november 2013 in de RAI plaatsvindt, draagt hieraan bij door ondernemers, onderzoekers, overheden en burgers met elkaar te verbinden en zo doorbraken te bevorderen. In workshops kunnen bezoekers zich informeren over alle mogelijkheden van het nieuwe Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020. Op de beursvloer van de estafette presenteren deelnemers uit de betrokken (top-) sectoren hun innovatieve oplossingen. De focus ligt dit jaar op de cross-sectorale thema’s Smart Cities, Green Transport en Circular Economy.

Innovatie-estafette 2013

Verbreed je Horizon!