Innovatie-estafette 2011

De Innovatie-estafette is hét tweejaarlijkse evenement van De Club van Maarssen waar vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden de nieuwste duurzame en innovatieve ontwikkelingen in water, ruimte, milieu en logistiek laten zien. Op deze Innovatie-estafette staan vijf thema’s centraal.

In de gekozen thema’s doen de topsectoren Water en Logistiek mee. Dat verbindt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met deze estafette.

Een kruisbestuiving van inzichten en innovaties

In de Van Nelle ontwerpfabriek in Rotterdam vond gisteren, 4 oktober, de Innovatie-estafette 2011 plaats. Innovaties op het terrein van ruimte, milieu en infrastructuur presenteerden zich.


Samen komen tot een innovatiever Nederland. Dat was het doel van de Innovatie-estafette 2011, die op 4 oktober plaatsvond. De Innovatie-Estafette bood een podium aan vernieuwende initiatieven uit het bedrijfsleven, kennisinstituten en overheden: een bron van innovatieve kruisbestuiving rond de thema’s ruimte, infrastructuur en milieu.

Staatssecretaris Atsma was aanwezig voor de ondertekening van het ketenakkoord fosfaatkringloop en het convenant Building With Nature. De ministers Melanie Schultz van Haegen en Maxime Verhagen (EL&I) gaven hun visie op de nieuwe innovatie-ontwikkelingen op hun vakgebied.

Fosfaatakkoord

De staatssecretaris: ‘Maandag was ik in IJsselstein. Daar halen ze groene energie uit rioolslib. Van een milieuprobleem maken ze een maatschappelijke en economische kans. Dat is ook de essentie van veel doorbraken die hier staan. Het zijn de concrete vervolgstappen op de Green Deals, net zoals het akkoord over het sluiten van de fosfaatkringloop met waterschappen, boeren en bedrijven. Daarmee sparen we ons milieu, terwijl we tegelijkertijd nieuwe exportkansen creëren. Het buitenland heeft grote behoefte aan fosfaat, terwijl wij er juist teveel van hebben. Ecologie en economie gaan hand in hand.’

Building with Nature

Atsma uitte zich ook lovend over de Zandmotor: ‘Met onze Zandmotor voor de kust van Ter Heijde trekken we internationaal de aandacht. Amerikanen komen naar ons toe om te zien hoe wij Hollanders dat aanpakken. We maken de natuur tot onze bondgenoot in de strijd tegen het water. Bouwen met de natuur heeft de toekomst. Het is veilig, het is uiteindelijk goedkoper, het is effectiever en het biedt kansen voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. We zijn inmiddels zo ver dat we onze expertise ook echt kunnen gaan vermarkten in het buitenland. Ik ben er trots op dat we vandaag een nieuwe fase ingaan met dit convenant tussen RWS, de waterschappen en het bedrijfsleven. Samen verstevigen we onze exportpositie. Een bevestiging van onze leidende rol op watergebied.’

IJkdijk

Atsma zegde verder 3 miljoen euro toe aan de IJkdijk. ‘Nederland loopt voorop met het verminderen van overstromingsrisico’s. We hebben in totaal circa 17.500 kilometer aan waterkeringen (primaire en regionale samen). We willen dat die veilig zijn en blijven. ICT helpt ons om eventuele zwakke plekken op te sporen en gevaarlijke situaties te voorkomen. Daartoe hebben we sinds een aantal jaren een ijkdijk in het Groningse Bellingwedde. Een echte dijk volgestopt met meetapparatuur en sensoren. Wat we leren in Bellingwedde, passen we toe in dijken elders in Nederland (en daarbuiten). Dankzij voortschrijdende innovatie, is het nu mogelijk de sterkte van de dijk continu en direct te meten, onder alle weersomstandigheden, nat en droog. We kunnen de stap zetten naar het structureel toepassen van sensoren in dijken. Daarmee versterkt Nederland zijn positie als land dat de toon aangeeft met waterkennis.‘

Sneller en eenvoudiger

Minister Schultz van Haegen gaf aan alle vormen van innovaties te willen benutten, ook op het gebied van regelgeving en de bestuurspraktijk:  ‘De overheid moet de weg banen voor nieuwe ontwikkelingen en mag die niet in de weg staan. Daarom vereenvoudig ik het Omgevingsrecht en hebben we een vernieuwde Tracéwet die snellere procedures mogelijk maakt. Verder geef ik meer ruimte aan regio’s, ondernemers en burgers om te beslissen over hun eigen omgeving.’

Zij vervolgt: ‘Kleine en grote belemmeringen in de regelgeving kunnen vernieuwing frustreren. Bijvoorbeeld een lange procedure om kantoorpanden een andere bestemming te geven of tijdelijk te gebruiken voor iets anders. Terwijl er in lege kantoren juist allerlei creatieve dingen kunnen gebeuren! Die regels pas ik dus aan. ‘

Verder zijn er volgens de minister slimme oplossingen nodig om uit onze infrastructuur te halen wat er inzit. ‘Hier op de Innovatie-estafette zijn mooie voorbeelden te zien: sensortechnologie, dynamisch verkeersmanagement, de  waterstofauto, enzovoort. Innovatie is een kwestie van techniek, maar óók een kwestie van organisatie. Op een andere manier aankijken tegen een probleem. Dat is een belangrijke pijler onder mijn programma beter benutten. Door 1 procent auto’s uit de spits te halen, kunnen we de vertraging voor de weggebruiker met 10 procent verminderen. Dan loont het dus om met werkgevers te gaan praten over flexibele werktijden en thuiswerken. Ook dát is innovatie!’

En nu verder

'Innovatie stopt niet op de dag van de Innovatie-estafette.' Dat zegt  secretaris-generaal Siebe Riedstra, voorzitter van het Innovatieberaad. 'Voor ons is het een uitdaging om de energie ook na 4 oktober vast te houden.'