Grondstoffenfabriek

De Grondstoffenfabriek maakt van rioolwater cellulose, papiervezels, bioplastics, fosfaat, energie.

Vanuit het zuiveringsslib kunnen we bioplastics produceren, die biologisch zeer goed afbreekbaar zijn. Uit het rioolwater halen we grondstoffen die essentieel zijn en schaars worden, zoals fosfaat voor de landbouw, en andere nuttige stoffen zoals alginaat.