Green Deal Autodelen

90.000 Nederlanders rijden op dit moment al in deelauto’s via organisaties als Snappcar en Greenwheels, blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De ambitie reikt nog verder dan dat. Begin deze maand ondertekenden dertig partijen de Green Deal Autodelen. Hun gezamenlijke doel: een miljoen autodelers in Nederland in 2018. De Green Deal staat open voor partijen die ook willen bijdragen aan de doorgroei van autodelen.

Milieu-effecten

Autodelers zorgen voor circa 13 procent minder CO2-uitstoot, zo staat beschreven in de notitie ‘Effecten van autodelen op mobiliteit en CO2-uitstoot’ van het PBL. Bijna een derde van de autodelers doet de eigen auto weg of schaft geen extra auto aan.Bovendien rijden autodelers zo’n 15 tot 20 procent minder kilometers dan autobezitters. PBL-onderzoeker Hans Nijland vertelt aan Trouw dat autodelen ervoor zorgt dat mensen bewuster omgaan met automobiliteit. Het is voor het eerst dat de milieu-effecten van autodelen zijn onderzocht.

Green Deal

Gemeenten, milieuorganisaties, leasemaatschappijen, Rijksoverheid, belangenorganisaties en aanbieders van deelauto’s willen met de Green Deal  Autodelen barrières wegnemen en meer bekendheid geven aan autodelen. De partijen gaan gedurende meerdere jaren samenwerken in verschillende pilots en prjoecten. Staatssecretaris Mansveld (IenM) tekende de Green Deal namens de Rijksoverheid. ‘Autodelen zorgt voor een bewuster autogebruik en daardoor tot vermindering van emissies. Het is daarom ook goed dat Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Zwolle meedoen. Voor deze steden draagt het stimuleren van autodelen bij aan een betere luchtkwaliteit en vermindering van de parkeerdruk.’ 

Energieakkoord

De Green Deal geeft invulling aan de doelstelling die is geformuleerd in het ‘SER-Energieakkoord voor duurzame groei’. Volgens dat akkoord zouden er in 2020 100.000 deelauto’s moeten zijn (is nu 15.000) met een gemiddeld zeer lage uitstoot.