Drijvend Park

Drijvende parken verbeteren zowel de waterkwaliteit als de ruimtelijke ordening.

In stedelijk gebied gelden diverse wetten en eisen voor zowel natuur als mens. Drijvend Park is een project dat deze regels en wensen zo dicht mogelijk bij elkaar heeft gebracht. De samenwerking tussen Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en het bedrijf Urban Green heeft er toe geleid dat zowel de behoeften van natuur als die van de inwoners van de stad samengesmolten zijn in een project. Een aanwinst voor het leven onder en boven water.

Projecttrekker
Tieme Haddeman (Urban-Green)
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tieme-haddeman-577ba592?trk=hp-identity-name

Samenwerkende partners
Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat

Website
http://www.urban-green.nl/

Facebook
https://www.facebook.com/Urban-Green-411748592305610/?ref=hl