DakAkker

De Rotterdamse DakAkker is met haar 1000 m2 het grootste stadslandbouwdak van Europa.

De DakAkker is een testsite die wil aantonen dat er meer kan met groene daken. Zowel qua waterbuffering (de DakAkker lanceerde ook het Slimdak), de biodiversiteit, het verbouwen van voedsel, het houden van bijen, educatie aan de kinderen uit stad over gezond eten, sociale cohesie (bewoners onderhouden samen hun DakAkker). De DakAkker streeft naar meer m2 stadslandbouwdak in de steden van de toekomst!
De oplosing van de wateropgaaf van de stad ligt grotendeels op de daken!