Challenge Stad van de Toekomst

Over de Challenge

Stel je de Stad van de Toekomst eens voor. We wekken veel meer duurzame energie op dan wij nu voor mogelijk houden. Bedrijven, universiteiten, overheid en inwoners werken samen aan innovatieve oplossingen. Die innovatie zorgt voor economische groei en voor praktische verbeteringen.

Via open data en slim vervoer zijn we optimaal verbonden. Onze woningmarkt kent betaalbare, duurzame woningen. Van de reststromen van onze voedingsindustrie maken we bioplastic en verf. We trekken internationaal talent aan. De zorg is uitstekend en veel meer op preventie gericht. We zijn fit doordat we bijna overal met de fiets kunnen komen – al dan niet in combinatie met ander vervoer, zoals een leenauto op waterstof. Onze kinderen spelen in het groen en eten gezond. En vooral: In onze stad werkt en telt iedereen mee.

Deze en vele andere vernieuwende ideeën, inzichten en werkwijzen komen niet vanzelfsprekend tot wasdom. De Challenge Stad van de Toekomst helpt stadsvernieuwers bij het realiseren van hun initiatieven. Ons doel? Het optimaal benutten van de creativiteit en denkkracht die in onze steden aanwezig is. Dit doen we door ontmoetingen te organiseren – met experts, met inspirerende voorbeelden, met geestverwanten en ervaringsdeskundigen, met coaches die helpen reflecteren. En vooral ook met andere vernieuwers. Samen werken we aan een slimmer Nederland.

Initiatiefnemers

De Challenge Stad van de Toekomst is een initiatief van de Agenda Stad en de Innovatie-estafette 2016 in samenwerking met Pakhuis de Zwijger, Kennisland en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De Winnaars

De publieksprijs is gewonnen door BlueCity010. De juryprijs is voor Hemel(s)water, met een gedeelde tweede plek voor Gewildgroei en Buiksloterham Circulair. Gefeliciteerd!