Car as Powerplant

De auto als transportmiddel én energiecentrale.

Geluidsarm en emissieloos rijden door elektrisch en waterstof. Een auto die stroom levert. Het kan!

Shell gelooft in waterstof als een oplossing voor de uitdagingen van verstedelijking – de keuzemogelijkheden voor waterstofproductie en distributie via een landelijk netwerk van waterstoftankstations voorzien automobilisten straks van brandstof.
TU Delft proeftuin ‘The Green Village’ werkt aan de auto die in parkeerstand een energiecentrale wordt. Stel je een parkeergarage voor vol met waterstofauto’s, die alle woningen in Delft van stroom voorzien!