Het is tijd voor een voedselrevolutie

We kunnen niet zonder voedsel, dat staat vast. Maar de manier waarop ons eten wordt geproduceerd is niet houdbaar. Wereldwijd is de productie van voedsel verantwoordelijk voor circa 25% van de totale broeikasgasemissies en 60% van het verlies aan biodiversiteit op land. En als een van de grootste landbouwexporteurs ter wereld, speelt Nederland hierin een belangrijke rol. Het is tijd voor verandering. Tijd voor een voedselrevolutie. 

Want dat het duurzamer kan, staat buiten kijf. Bijvoorbeeld door middel van kringloop- of regeneratieve landbouw. Of door een voedselbos aan te planten. Maar welke innovaties zijn daarvoor nodig? We vroegen het dr. Jerry van Dijk en prof. dr. Hens Runhaar van de Universiteit Utrecht. En Frederike Praastrink, Lector Future Food Systems, vertelt op haar eigen stukje land hoe de natuur-inclusieve landbouw van de toekomst eruit kan zien. 

De landbouwtransitie: van kleinschalige initiatieven tot systeemanalyse

De verduurzaming van de landbouw is een van de cruciale uitdagingen voor Nederland. Hoe staat het er nu voor? We vroegen het dr. Jerry van Dijk en prof. dr. Hens Runhaar van het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht (UU).  

De landbouwtransitie: van kleinschalige initiatieven tot systeemanalyse

Landbouwvoertuig rijdt door het landschap

Van bonenkaas tot bietensteel: duurzaam boeren in de praktijk

Lange tijd was de Nederlandse landbouw vooral gericht op het zo efficiënt mogelijk produceren van zoveel mogelijk voedsel voor zo min mogelijk geld. Dat dat op lange termijn niet houdbaar is, is allang geen geheim meer. Maar hoe moet het dan wel?  

Van bonenkaas tot bietensteel: duurzaam boeren in de praktijk

Koeien grazen in het landschap

Vruchtbare bodems en meer biodiversiteit in het voedselbos

Geen “groene woestijn” van aardappelvelden, maar levendige bossen met honderden eetbare plantensoorten. Als het aan de deelnemers van de Green Deal Voedselbossen ligt, is dát de toekomst van de Nederlandse voedselproductie.  

Vruchtbare bodems en meer biodiversiteit in het voedselbos

Close-up van een groen plantje

Mini-college: Naar een natuur-inclusief landbouw- en voedselsysteem

Een deel van de landbouw zal op een heel andere manier te werk moeten gaan. Op haar eigen stukje land vertelt Frederike Praastrink, Lector Future Food Systems hoe natuur-inclusieve landbouw er in de toekomst uit kan zien. 

Mini-college: Naar een natuur-inclusief landbouw- en voedselsysteem

Frederike Praastrink

Nieuw circulair bouwconcept van Noordereng Groep op Floriade Expo 2022

Op de Floriade Expo 2022 verrijst ‘The National Pavilion’. Dit Rijksoverheidspaviljoen introduceert onder meer de ‘Houtkern Bouwmethode’ van de Noordereng Groep. Een circulair bouwconcept dat het mogelijk maakt in korte tijd duurzaam en met lage emissie veel nieuwe woningen te bouwen. 

Nieuw circulair bouwconcept van Noordereng Groep op Floriade Expo 2022

Concept paviljoen met mensen die er langs lopen

Colofon

Volg ons ook op LinkedIn en Twitter!

De Innovatie-estafette is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.