Natuur in de toekomst

De coronacrisis neemt zo ons dagelijks leven in beslag, dat je haast die andere crisis zou vergeten: de klimaatcrisis. Nog steeds stijgt de temperatuur op aarde, met alle gevolgen van dien. In deze nieuwsbrief gaan we op zoek naar oplossingen. Die vinden we in de natuur. Het programma Building with Nature zet de natuur bijvoorbeeld in om dijken te versterken en kusterosie tegen te gaan. IBIS Power combineert op innovatieve manier verschillende soorten energie die de natuur te bieden heeft om zo duurzame stroom op te wekken. En atelier GROENBLAUW bouwt met de natuur en komt zo tot klimaatbestendige, duurzame en circulaire oplossingen.

Drie vragen aan IBIS Power: ‘Het belangrijkste is om focus te houden’

IBIS Power bedacht in 2009 een innovatieve oplossing: het hybride PowerNEST. Door zonne- en windenergie te combineren, krijgt ook een hoog gebouw volledig duurzame stroom. CEO en eigenaar Alexander Suma vertelt wat hij tot nu toe heeft geleerd.

Drie vragen aan IBIS Power: ‘Het belangrijkste is om focus te houden’

Oranje gebouw

Building with Nature als antwoord op klimaatproblemen

Hoe kunnen we de natuur inzetten als oplossing voor de gevolgen van klimaatverandering? Om die vraag draait Building with Nature: een nieuwe filosofie in de waterbouw waarbij de natuur benut én versterkt wordt. We spreken EcoShape-directeur Henk Nieboer over de successen en dromen voor de toekomst.

Building with Nature als antwoord op klimaatproblemen

Man meet de afstand tussen een hek en de grond

Video – Innovatie geeft door: atelier GROENBLAUW

Alles is anders, maar innovatie gaat gewoon door. Daarom kijken we de komende tijd met verschillende innovators vooruit. Hoe zien zij de toekomst? Deze maand spreken we Hiltrud Pötz; ‘Mijn grote droom is dat we bij alle bouwopgaves de natuur een primaire plek geven.’

Video - Innovatie geeft door: atelier GROENBLAUW

Still uit de video met Hilltrud Potz

Duurzaam bosbeheer als wapen tegen het broeikaseffect

Bossen zijn van nature een goed middel om broeikasgassen vast te leggen. Hoe kan het duurzaam beheren van bossen bijdragen aan een beter klimaat, nu en in de toekomst?

Duurzaam bosbeheer als wapen tegen het broeikaseffect

Bijl in een boomstam

Nieuwe website InnovatieExpo 2021

Vanwege de coronacrisis kan de InnovatieExpo 2020 helaas niet doorgaan. Maar uitstel is geen afstel, dus maken we ons klaar voor de InnovatieExpo 2021! Op de nieuwe website innovatiexpo2021.nl word je op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen rondom de Expo.

Nieuwe website InnovatieExpo 2021

Innovatie Expo 2021

Colofon

Volg ons ook op LinkedIn en Twitter!

De Innovatie-estafette is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.