Urban Rainshell: dé natuurlijke oplossing om drinkwaterverspilling tegen te gaan

Hevige regenval, droogte en verzilting. Problemen waar de wereld alsmaar meer mee kampt door de klimaatverandering. Maar als je het EWB vraagt, is regenwater geen last, maar juist een lust. Ze bedachten de Urban Rainshell (URS), een ondergrondse regenwateropvang en -zuiveringssysteem. Ger Pannekoek vertelt ons meer.

Weg die open ligt voor verbouwing
Beeld: ©Urban Rainshell

Hoe werkt een Urban Rainshell (URS) precies?

‘Met de URS bergen én zuiveren we regenwater met natuurlijke, circulaire en hernieuwbare materialen. We bergen het water van grote buien in ondergrondse bedden van gewassen zeeschelpen en zuiveren afstromend hemelwater van o.a. zware metalen, minerale oliën en PAK’s met een innovatief mineralenmengsel. Daarna infiltreren we het water om droogte en verzilting te voorkomen, óók in grondwaterbeschermingsgebieden en waterwingebieden. Of we slaan het op in diepe ondergrond, waar we een zoete bel creëren.

Dankzij de URS kunnen we voor allerlei toepassingen waarvoor nu drinkwater gebruikt wordt, regenwater gebruiken. Zoals sproeiwater voor sportvelden, bluswater, proceswater of als speelwater op pleintjes in woonwijken. Daarmee besparen we drinkwater en maken wij van regenwater weer een lust in plaats van een last.’

Wat zijn de voordelen van Urban Rainshell ten opzichte van andere methoden?

‘De natuurlijke en circulaire materialen die we gebruiken zijn zelfreinigend, waardoor het systeem zichzelf schoon houdt en niet dicht slibt. Er zijn dus weinig uitdagingen qua beheer. Belangrijker nog is dat we opgeloste verontreinigingen absorberen, waardoor we diffuse verontreiniging van bodem, grondwater en oppervlakte water voorkomen.

Onze techniek heeft enorm veel voordelen. Zo heeft onze schelpenmix 70% bergend vermogen, een zeer lage MKI-waarde. Daarnaast zijn de materialen licht van gewicht en ook nog eens CO2 bindend. Het systeem is toepasbaar op veel verschillende manieren (onder parken, groenzones, parkeerplaatsen en de weg of i.c.m. wadi’s) en uiterst flexibel in vorm en omvang. Het is ook toepasbaar bij zeer hoge grondwaterstanden.

Er is echter één specifiek probleem die wij aankaarten waar verrassend genoeg weinig aandacht voor is in Nederland. In Nederland gebruiken we drinkwater voor onnodige toepassingen, zoals een toilet doorspoelen of een hockeyveld bewateren. Dat zou je kunnen doen met gereinigd regenwater, omdat ook in Nederland de druk op onze zoetwatervoorraden steeds meer toeneemt. Alleen nu voeren we in Nederland regenwater nog steeds zo snel mogelijk af. 

Wij pakken dit probleem aan, maar omdat de wetgeving het hergebruik van regenwater niet verplicht en de drinkwaterprijs extreem laag is, is er nog relatief weinig vraag. We lopen dus vooruit op de markt. Daar proberen we overigens wel verandering in te brengen samen met de Regenwater Alliantie, die we onlangs hebben opgericht i.s.m. 12 andere ondernemers als onderdeel van een Regenwater Hackaton van Blue City in Rotterdam.’

Speeltuin
Beeld: ©Urban Rainshell

Zijn er al toepassingen van de Urban Rainshell in de praktijk?

‘We doen veel pilots voor klanten. Zo hebben we waterbergende en -zuiverende parkeerplaatsen ontwikkeld in Rotterdam. In Zoeterwoude hebben we een waterbergende en -zuiverende weg geplaatst. En in Amsterdam maken we nuttig gebruik van regenwater als speelwater.

In de toekomst verwachten we dat de URS ook commercieel interessanter gaat worden. Het zou helpen als er meer aandacht kwam voor waterkwaliteit, de impact van ongezuiverd infiltreren van hemelwater op ons ecosysteem en het gebruik van regenwater. Tot die tijd moeten we het belang ervan blijven benadrukken.’

Lees hier meer over de Urban Rainshell.