De jongeren zijn aan zet!

Nederland is rijk aan gedreven mensen met een hart voor de goede zaak. Voor velen begint dat al vroeg. Zo zijn er vele jongeren die iets willen betekenen voor een ander of graag willen meedenken over verschillende vraagstukken. Om die redenen zijn zij betrokken in allerlei netwerken en panels. In dit artikel lichten we er drie uit: Groenpact, de Nationale DenkTank 2021 en het Innovatienetwerk Jeugd.

Jongeren zitten op 1,5 meter afstand van elkaar. Ze lijken te luisteren naar een spreker.

Groenpact

We staan voor grote opgaven. Om de opgaven op te lossen is innovatie essentieel. Hoe vergroenen we de economie en maatschappij? Hoe zorgen we voor duurzame productie van voldoende, veilig en gezond voedsel? En hoe realiseren we CO2-reductie en klimaatadaptatie? Groenpact zet zich vanuit de groene sector in op dit soort vraagstukken met als doel: het leveren van betekenisvolle bijdragen aan het oplossingen van al deze opgaven. 

Dit alles kan uiteraard niet zonder jongeren. Om die reden stonden jongeren centraal in het tweede GroenPact Manifestatie. 36 jongeren van diverse achtergronden kwamen samen om met wetenschappers en met elkaar in gesprek te gaan over hun zorgen, hun plannen en hun oplossingen voor de toekomst. Een inspirerende samenkomst van krachten. 

Op de website van Groenpact vind je meer informatie. Daar kun je ook meer informatie vinden over de GroenPact Manifestatie of de bijeenkomst terugkijken.

Nationale DenkTank 2021

Een vierde van de 15-jarige leerlingen kan in Nederland niet op basisniveau lezen. Dertig procent van de beginnende leraren stopt binnen vijf jaar weer. Ook zijn de kwaliteitsverschillen tussen scholen bijzonder groot: de Inspectie van Onderwijs toonde in 2017 aan dat een kind op de ene basisschool een vwo-niveau kan halen, terwijl het op een andere basisschool niet verder komt dan vmbo-t-niveau.

Hier moet iets aan gedaan worden. Daarom hebben twintig jonge denkers van verschillende (studie)achtergronden zich verenigd in het Nationale DenkTank 2021. Hier binnen doen zij vier maanden onderzoek naar de teruglopende kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Hoe komt dit? En wat zijn concrete en impactvolle oplossingen hiervoor? Het onderzoek doen de jongeren met experts, professionals, ervaringsdeskundigen en partners. Zo hopen zij tezamen het onderwijs weer vooruit te helpen!

Meer weten? Op hun website vind je meer informatie over de Nationale DenkTank 2021.

Innovatienetwerk Jeugd

Jongeren moeten hun talenten kunnen ontdekken. Ze moeten meer eigen regie kunnen nemen. Hulp aan kinderen, jongeren en ouders moet sneller, dichterbij, effectiever en goedkoper worden. Maar hoe?

Om dat te realiseren ondersteunt het Innovatienetwerk Jeugd sinds 2014 slimme ideeën voor de jeugd(hulp). Zo worden innovaties die bijdragen aan de transformatieopgave van het jeugddomein verkent, ontwikkelt en duurzaam gerealiseerd. Dit doet het netwerk met alle betrokkenen bij de jeugd, maar vooral ook met de jeugd zelf! Om die reden is het Jongerennetwerk Samen met de Jeugd actief betrokken bij de ideeën en innovaties.

En wat doen ze precies? Binnen het netwerk inspireren jongeren, ouders en anderen elkaar om dat wat anders kan anders te doen. Zo ontstaan er concrete initiatieven die daadwerkelijke verandering in gang zetten. Denk aan de Innovatielabs waar oplossingen voor vraagstukken worden bedacht. Of de Meet Ups waar nieuwe pitches worden gehouden en onderwerpen worden uitgediept. 

Ga naar de website van het Innovatienetwerk Jeugd voor meer informatie. 

Meer informatie over het verbonden Jongerennetwerk vind je op de website van Samen met de Jeugd