De innovators van morgen: jonge innovators op de InnovatieExpo2021

Op de online InnovatieExpo 2021 tonen niet alleen overheden en bedrijven hun successen: ook de jeugd brengt een creatief perspectief naar de Expo! Een kort gesprek met Emma Boersma, namens directie Kennis, Innovatie en Strategie van het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor het jonge innovatorsplatform. Laat je inspireren en zorg dat je erbij bent!

Jongeren op de bijeenkomst
©Ministerie I&W

De InnovatieExpo 2021 draait om de toekomst. Niet meer dan logisch dus dat jongeren daarin extra aandacht krijgen. Op de Expo presenteren zij hun eigen Klimaatakkoord, gaan ze tijdens een hackathon de problemen van vandaag te lijf met de oplossingen van morgen, en bespreken ze de uitdagingen waar ambitieuze en innovatieve jongeren tegenaan lopen. 

Voor de InnovatieExpo 2021 is een groep jongeren op zoek gegaan naar oplossingen voor verschillende challenges. Emma Boersma: 'De jongerenwerkgroepen van de InnovatieExpo zijn al sinds 26 september bezig met de onderwerpen energietransitie, verstedelijking & mobiliteit en circulaire economie. De 26 jongeren, tussen de 17 en 32 jaar oud, zijn studenten van het mbo, hbo-, en wo, maar ook werkenden.'

Youth Climate Deal

Een van de resultaten is de Youth Climate Deal, die op de Expo gepresenteerd wordt. ‘De Expo-jongeren zijn van mening dat Nederland de doelen uit het Nederlands Klimaatakkoord met het huidige beleid niet zal behalen. Daarom hebben zij de Youth Climate Deal opgezet: ambitieuze en realistische doelen voor in de nabije toekomst, die ze elke vier jaar aan een nieuw kabinet voor zullen leggen. Zo kunnen we er zorg voor dragen dat er meer visie komt, een gevoel van urgentie ontstaat en dat de doelen uit het Klimaatakkoord daadwerkelijk worden behaald.'

Heel veel workshops

'Onder leiding van dr. Lisanne Havinga van de Technische Universiteit Eindhoven zijn de Expo-jongeren hiervoor een samenwerking met de Jonge Klimaatbeweging aangegaan. Om te bepalen wat de eerstvolgende korte termijn doelen worden hebben de jongeren gesproken over werken, mobiliteit, circulariteit, politiek leiderschap, energie, wonen, onderwijs en voeding. Met gastspreker prins Constantijn van Oranje, Special Envoy Techleap.nl, die op 8 april het jongerenkanaal zal openen, en met brancheorganisaties, experts van kennisinstellingen en bestuurders van jongerenorganisaties discussieerden ze over welke doelen binnen de acht gestelde thema's passen.  De ambitie is om een groter draagvlak te creëren voor de Youth Climate Deal, die zij tijdens de Expo aan een vertegenwoordiger van het kabinet zullen aanbieden.'

Alternatieve brandstoffen

'Een andere groep Expojongeren spant zich in om alternatieve brandstoffen onder de aandacht te brengen. Daarnaast is er tijdens de Expo een hackathon waarin studenten twee specifieke challenges te lijf gaan. Ook komen de vier TU’s aan het woord en spelen we de InnovatieQuiz. 

Aanjagers en innovators

‘Jongeren hebben een belangrijke rol als aanjagers van innovatieve processen en grondleggers van vernieuwende ideeën. De InnovatieExpo van 2021 is uniek omdat er zoveel aandacht is voor hun inbreng.  We hopen dat de InnovatieExpo 2021 de eerste van vele expo’s zal zijn waarbij ook jongeren actief betrokken worden, en die zo een platform biedt voor hun ideeën.' Om jongeren te stimuleren zich te ontwikkelen tot de innovators van morgen, bespreken vertegenwoordigers van Impact Hub Amsterdam en Young Impactmakers de uitdagingen en mogelijkheden voor enthousiaste en innovatieve jongeren. 

Doe mee

Ben je op zoek naar nieuwe technieken of ideeën voor duurzame bedrijfsvoering? Ben je benieuwd hoe overheden of bedrijven innovaties in hun werk integreren? Wil je leren van andere succesvolle ondernemers of de jongeren helpen tijdens hun hackathon? Meld je dan aan voor de InnovatieExpo 2021, doe mee met de workshops, en laat je inspireren door deze jongeren – of maak zelf deel uit van een nieuwe generatie impactmakers!