Vrachttransport langs de Rijn op waterstof: de toekomst van de binnenvaart op de InnovatieExpo 2021

Is waterstof de sleutel om de scheepvaart te verduurzamen? Op de InnovatieExpo 2021 gaat demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen daarover in gesprek met vertegenwoordigers van de consortia HyTrucks en RH2INE. Bovendien presenteren verschillende innovators en beleidsmakers de nieuwste ontwikkelingen en experimenten op het gebied van waterstof en transport.

Een binnenvaartschip op het water

Emissievrije waterweg

Het RH2INE-consortium is een samenwerking van onder andere de provincies Zuid-Holland en Noordrijn-Westfalen. Het doel van RH2INE is om de waterweg van Rotterdam naar Duisburg volledig toegankelijk te maken voor transportschepen die op waterstof werken. In het kader daarvan onderzoekt het consortium nu welke voorzieningen er allemaal langs het water moeten komen, en waar die het best gebouwd kunnen worden.

Vrachtschip op waterstof

Om de transitie naar waterstof kracht bij te zetten heeft het ministerie van IenW 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een nieuw vrachtschip. Dit schip, dat volledig op waterstof vaart, moet in 2023 ontwikkeld, gebouwd en te water gelaten zijn. ‘Varen op waterstof is nu niet langer meer een idee dat op de tekentafel ligt’, aldus Van Nieuwenhuizen in een artikel op de website van Rijkswaterstaat. ‘Door dit schip te bouwen en er straks mee te varen, leren we in de praktijk wat er nodig is om waterstof veilig en op grotere schaal te gebruiken in onze binnenvaart. Dit is een hele mooie stap vooruit op weg naar een binnenvaart zonder uitstoot.’

Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

Dit maritieme waterstofproject, dat begeleid zal worden door binnenvaartcoöperatie NPRC, is daarmee een belangrijk stap naar het bereiken van de doelen van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. De samenwerking in de Green Deal is in 2019 gestart door de Rijksoverheid met onder andere provincies, havens, banken, kennisinstellingen en maritieme brancheorganisaties, De ambitie is om de zeevaart,  binnenvaart en havens te verduurzamen, en wil onder andere in 2030 de CO2-uitstoot van de binnenvaartvloot te halveren. 

Hoe gaan we dat betalen?

Ook de rekening van deze verduurzaming blijft op de Expo niet onbesproken. In een van de werksessies bespreken vertegenwoordigers van de EICB (Expertise en Informatiecentrum voor de Binnenvaart), de RVO en de ING aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe verduurzaming van de binnenvaart ook financieel haalbaar is. 

Zero Emissies

De binnenvaart moet onderdeel uitmaken van de zero-emissie-ambities voor vervoer op de weg, over water en in de lucht. Het streven om de Nederlandse CO2-uitstoot in 2050 op 0 te krijgen gaat er vanuit dat zo veel mogelijk vervoer elektrisch wordt. Als dat niet op de middellange termijn mogelijk is, moet waterstof als alternatieve brandstof worden onderzocht. 

Alles over de toekomst van een duurzame binnenvaart

Op 8 april kun je tijdens de InnovatieExpo 2021 kennismaken met verschillende innovators die streven naar de realisaties aan deze ambities, zoals 24/7 Nature Power, Nedstack, en Zero Emission Services. Wil je ook meer leren over de uitdagingen, mogelijkheden en oplossingen voor een groene scheepsvaart? Meld je aan voor de Expo via www.innovatieexpo2021.nl.