Drie vragen aan HYGRO: ‘Als startup kán je het niet alleen’

Als je het aan het HYGRO vraagt, is waterstof over een paar jaar de onbetwiste keuze als vervanger voor diesel én een goed alternatief voor aardgas. In Noord-Holland bouwt het Alkmaarse bedrijf de eerste waterstofmolen. Door elektrolyse te integreren in een windturbine, kan HYGRO efficiënt waterstof produceren. Zo wil deze startup waterstof in heel Europa gemeengoed maken. Welke lessen kan Jan-Willem Langeraar, Directeur Business Development van HYGRO, met ons delen?

Jan Willem Langeraar, HYGRO
Beeld: ©HYGRO

Samen met onder andere de gemeente Alkmaar, de New Energy Coalition en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord zette HYGRO Duwaal op, een project waarin het bedrijf gelijktijdig de vraag en aanbod van waterstof wil organiseren in Noordwest-Nederland. Om dit te bereiken zijn behalve een goede afstemming ook opschaling en volume belangrijk, en is het de ambitie dat er uiteindelijk, net zoals bij elektriciteit en aardgas, een publiek beschikbaar transport- en distributiesysteem ontstaat.

Welke les die je als groeiende startup-ondernemer hebt geleerd is je het meest bijgebleven?

‘Een van de lessen die uiteindelijk misschien wel voor iedereen geldt, is dat je de samenwerking moet opzoeken. Dus alle partijen meenemen en de contacten onderhouden, want elke schakel is belangrijk. Doordat wij in het project Duwaal samenwerken met alle betrokken partijen, van wind tot wiel, krijg je een op elkaar afgestemde keten. Iedereen weet nu van zijn ‘buurman’ wat die nodig heeft. Dit leidt tot veel overleg, maar op de lange termijn levert het enorm veel winst op. Samen bereik je nu eenmaal meer: meer groei, meer kennisdeling, meer synergie en kansenontwikkeling. Dat is tijdsintensief en kan ook vertragend werken, maar uiteindelijk is het zeker de tijd en moeite waard.’

Welke rol speelde samenwerking met andere partijen in jullie ontwikkeling?

‘Zoals gezegd: samenwerking is echt onontbeerlijk. Als startup kán je het niet alleen doen, dus relaties aangaan en elkaar verder brengen is key. Bij ons geldt dat onze innovatie niet makkelijk in de huidige structuur en wet- en regelgeving ‘past’. Die zijn namelijk geformuleerd voordat onze optie bestond. Dat zie je vaker in de duurzame energiesector, maar geheid ook bij andere innovaties - het hoort er vaak bij als je iets nieuws brengt. Andere partijen zijn dan dus heel belangrijk: met wie moet je gaan praten en hoe hebben anderen het eerder opgelost?’

Wat is je belangrijkste tip voor startups die ook willen doorgroeien?

‘Al lijkt je innovatie niet in de huidige structuur te passen, geef niet op, blijf verbinding zoeken en praten. Want dat de structuur nog niet bij jouw innovatie past, mag geen bottleneck zijn voor een goede innovatie. Én blijf de juiste mensen om je heen verzamelen.’

Meer weten?

Kijk op de website van HYGRO.