TU’s vragen in Techrede om structurele aandacht voor technologische innovaties

Technologische innovaties zouden structureel verankerd moeten zijn in de agenda van politiek Den Haag, vinden de vier technische universiteiten in Nederland. De TU’s van Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen stellen dat technologische innovaties essentieel zijn in de transitie naar een veerkrachtige, veilige en duurzame toekomst. Om de relevantie van deze innovaties over te brengen, organiseren ze op 1 oktober voor het eerst de Techrede.

Logo Techrede

In tijden van crisis is het belangrijk dat een samenleving veerkrachtig is en het vermogen heeft om snel te kunnen ingrijpen, veranderen of meebuigen. De coronacrisis maakt dit eens te meer duidelijk. Maar een crisis als deze zorgt ook voor momentum voor verandering. Voor die verandering zijn technologische innovaties essentieel. Daarom vragen de vier technische universiteiten, verenigd in samenwerkingsverband 4TU, samen met andere kennisinstellingen en het bedrijfsleven met dit technologische equivalent van de Troonrede structureel aandacht voor technologische innovaties.

Portret Lousie O. Fresco
Louise O. Fresco

De toekomst is hightech

‘De covid-19-crisis maakt een aantal zaken helder’, zegt Louise O. Fresco, voorzitter van 4TU en bestuursvoorzitter Wageningen University & Research. ‘Om redenen van gezondheid, klimaat en schaarse grondstoffen moeten we kennis, technologie en innovatie inzetten voor een leefbare en duurzame samenleving.

De toekomst is hightech, maar wel ecologisch, ethisch en economisch verantwoorde hightech. Daarover moeten we snel een maatschappelijk debat voeren, gevoed door de technische universiteiten.’

Samen verantwoordelijkheid nemen

Om de transitie naar een veerkrachtige, veilige en duurzame toekomst soepel te laten verlopen, moeten we samen verantwoordelijkheid nemen, stellen de organisatoren. De organisatoren van de Techrede gaan daarom niet alleen in dialoog met innovators uit het bedrijfsleven, wetenschappers en jongeren, maar ook met de politiek. Daarnaast delen de organisatoren van de Techrede een doel met de organisatie van de Innovatie Expo: innovaties onder de aandacht brengen. Daarom verkennen beide partijen mogelijkheden tot samenwerking.

Meer informatie

De Techrede is een digitaal evenement dat op 1 oktober landelijk door iedereen te volgen is. Kijk voor meer informatie op de website van de Techrede.