Duurzaam bosbeheer als wapen tegen het broeikaseffect

Klimaat komt steeds nadrukkelijker op de maatschappelijke en politieke agenda, ook de klimaatprestaties van het landschap. Nederland zal de komende periode beter moeten gaan presteren als het gaat om het vastleggen van broeikasgassen in het landschap. Bossen zijn van nature een goede manier om de uitstoot terug te brengen. Door de bossen duurzaam te beheren en keurmerken te gebruiken om uiteindelijk ontbossing tegen te gaan kunnen we bijdragen aan een beter klimaat, nu en in de toekomst.

houten hakken, boomstam, natuur

Bij het vastleggen van broeikasgassen in het landschap kunnen bossen en bomen een belangrijke rol spelen. Het is daarom nodig om kennis bijeen te brengen en te ontwikkelen over handelingsmogelijkheden om CO2 vast te leggen en op te slaan in het landschap. Bijvoorbeeld hoeveel bomen er nodig zijn om CO2-uitstoot te compenseren. En op zoek te gaan naar alternatieven, zoals Nobelwood van Foreco. Een modificeerde houtvorm die de hardheid heeft van tropische hout en langer meegaat dan ‘normaal’ hout. Bovendien is bewustzijn en draagvalk bij actoren die een rol spelen bij beheer van en beleid voor natuur, bos, landschap en ander landgebruik van belang. In dit artikel gaan we kort in op hoe duurzaam bosbeheer kan helpen in de strijd tegen klimaatverandering.

1.000.000.000.000 bomen planten

Een biljoen bomen planten. Dat beslaat een gebied zo groot als de Verenigde Staten. Dat is wat er volgens Zwitserse wetenschappers nodig is om klimaatverandering tegen te gaan, schrijven zij in het vakblad Science. Door al deze bomen kunnen we de CO2-uitstoot van heel vorige eeuw voor twee derde compenseren. Een biljoen bomen is veel, toch lijkt dit met afstand de goedkoopste manier te zijn om klimaatverandering tegen te gaan. We hoeven ons leven niet ingrijpend te veranderen en iedereen kan bijdragen aan deze oplossing. Daarnaast levert bos meer voordelen op zoals meer biodiversiteit, betere waterkwaliteit en minder erosie.

Duurzaam bosbeheer: PEFC-certificaat

Naast dat het nodig is om bomen bij te planten in strijd tegen de klimaatverandering, zullen we ook zuiniger en beter om moeten gaan met het bos dat we al hebben in Nederland. Dat noemen we duurzaam bosbeheer. Duurzaam bosbeheer betekent dat de oppervlakte van bossen en de natuurwaarden van het bos in stand gehouden worden. Daarnaast betekent dit ook dat er nooit meer hout uit het bos geoogst mag worden dan erbij groeit of geplant wordt.

Om de kwaliteit van bosbeheer te waarborgen, hebben we in Nederland het PEFC-certificaat. Dat certificaat toont aan dat het bos aantoonbaar op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt beheerd. Door het PEFC-keurmerk op hout- en papierproducten weet de gebruiker dat de grondstoffen ervan aantoonbaar duurzaam zijn. Wereldwijd hebben al bijna 1 miljoen boseigenaren, met tezamen meer dan 300 miljoen hectare bosoppervlak, hun bosbeheer laten certificeren. 

Een andere oplossing: Radiate Pine

Foreco houtproducten komt met een andere oplossing voor het duurzaam omgaan met hout door het bos slimmer te beheren. Zij beheren bos met bomen die veel CO2 opnemen waardoor zij een alternatieve houtsoort aan kunnenbieden: Radiata Pine. Een van de snelst groeiende houtsoorten ter wereld. Door hun snelle groei nemen de bomen de meeste CO2 op. In een kuub Radiata Pine zit 600 kg CO2  opgeslagen. Door middel van modificatie ontwikkelt Foreco een product dat ze NobelWood noemen, om de groeiende vraag naar tropisch hardhout duurzaam in te vullen. Door een innovatieve techniek met biobased chemie wordt het naaldhout gemodificeerd en krijgt hierdoor de uitstraling en levensduur van tropisch hardhout. Met als bijkomende voordeel een extra lange levensduur.

Kansen maar ook bedreigingen

Innovatief maar vooral duurzaam bosbeheer levert dus enorme kansen op in de strijd tegen klimaatverandering. Toch is dat niet de enige kijk op het verhaal. Juist door klimaatverandering staat de bosbouwbranche én bosbeheer voor nieuwe uitdagingen. Denk aan de juiste boomsoort kiezen voor een bepaald gebied onder veranderende klimaatomstandigheden en de vraag of er over de jaren voldoende watervoorziening is. Met een oog op de onzekere toekomst en de voorspelling dat het met klimaatverandering vaker extreem droog zal zijn, blijft het zaak om samen na te denken over innovatieve oplossingen die ook aan bijvoorbeeld watervoorzieningsvraagstukken een oplossing kunnen bieden. Nieuwsgierig geworden? Lees de rapportage over hoe je bossen slim, innovatief en duurzaam beheert!