Innovatie spreekt Koert van Mensvoort

In deze rubriek komen mensen aan het woord die een hart hebben voor innovatie. In korte portretvideo’s laten zij ons meekijken met hun wereldbeeld. Ondertussen vertellen ze over het belang van en hun passie voor innoveren. De video’s zijn er voor inspiratie, associatie en ter lering en vermaak. Troost, zo u wilt.

©Ministerie I&W
Koert van Mensvoort in 'Innovatie spreekt'

Koert van Mensvoort is kunstenaar, filosoof en wetenschapper. Hij begon met het Next Nature Network, dat met artistieke en wetenschappelijke experimenten de discussie over de technologische toekomst aangaat. 'We zitten in de fase dat we onze relatie mens, natuur en technologie anders gaan zien. We staan op een kruispunt tussen droom en nachtmerrie.'

Bekijk hier Innovatie spreekt Koert van Mensvoort.