Is de oplossing voor het stikstofprobleem dichterbij dan gedacht?

Het stikstofprobleem. Niemand kan er meer omheen en er wordt naarstig gezocht naar manieren om de stikstofuitstoot terug te dringen. Maar misschien is (een deel van de) oplossing wel veel dichterbij dan we denken, namelijk in een schuur in Opperdoes. Uitvinder Klaas de Boer ontwierp een filter, waarmee hij zegt het stikstofprobleem in de veehouderij op te kunnen lossen.

Koeien in een stal

Jaren geleden ontwikkelde Klaas de Boer een machine om de ammoniak die vrijkomt bij de productie van parketvloeren te neutraliseren. Ammoniak is de verbinding van stikstof en waterstof. Zodra de ammoniak door het filter van De Boer is gegaan, blijft er nul procent stikstof over. Het water dat overblijft is zelfs nagenoeg drinkbaar.

Hoe het filter precies werkt blijft het geheim van de smid, maar wat De Boer wel kan vertellen is dat het geheime ingrediënt uit de natuur komt. In de vloeistof die op de wanden van het filter wordt aangebracht, is een plantje verwerkt dat de ammoniakdeeltjes uit de lucht filtert.

In de parketvloerindustrie, waarvoor De Boer het filter in eerste instantie ontwikkelde, sloeg de uitvinding helaas niet aan. Omdat hij zelf direct de potentie van zijn uitvinding inzag, probeerde De Boer hier aandacht voor te vragen bij het bedrijfsleven, de Universiteit Wageningen en zelfs de politiek. Overal kreeg hij nul op het rekest.

Maar toen was daar opeens het stikstofprobleem. Dat betekent dat er momenteel teveel stikstof in de lucht zit, voortkomend uit de ammoniak die vrijkomt uit dierlijke mest en uit de stikstofoxiden die worden uitgestoten door verkeer en industrie. De stikstof daalt neer op de grond en heeft negatieve effecten op flora en fauna. Om deze negatieve effecten tegen te gaan, moet de uitstoot van stikstof drastisch omlaag. Het verminderen van de uitstoot in de veehouderij is daarbij essentieel, aangezien zo’n 40% van de totale uitstoot uit deze sector afkomstig is. De veestapel verkleinen is een voor de hand liggende, maar zeer ingewikkelde oplossing. De uitvinding van De Boer zou weleens een veel eenvoudiger en haalbaarder alternatief kunnen bieden.

Op dit moment heeft De Boer alleen nog een prototype van zijn filter staan. Op aanvraag kan hij binnen een week of vier kan een nieuw apparaat leveren. Het huidige filter kan ongeveer 200 kubieke meter aan lucht verwerken, maar dit is gemakkelijk op te schalen. Met een paar kleine aanpassingen zou het filter met gemak de lucht in een grote kippenloods of varkensstal kunnen filteren. Hiermee lijkt deze Opperdoese uitvinding een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing van het nationale stikstofprobleem.

Meer lezen?

Lees het interview met Klaas de Boer .