Innovatie spreekt Petra de Jongh

In deze rubriek komen mensen aan het woord die een hart hebben voor innovatie. In korte portretvideo’s laten zij ons meekijken met hun wereldbeeld. Ondertussen vertellen ze over het belang van en hun passie voor innoveren. De video’s zijn er voor inspiratie, associatie en ter lering en vermaak. Troost, zo u wilt.

Petra de Jongh

Petra de Jongh is hoogleraar katalyse en energiematerialen aan de Universiteit Utrecht. Zij doet fundamenteel onderzoek naar nanomaterialen die gebruikt kunnen worden als katalysator of voor het opslaan van duurzame energie. Ze werkt aan een nieuwe generatie katalysatoren voor de energietransitie en een nóg veiligere lithium-ion-batterij. ‘Het goede nieuws is dat er meer dan genoeg zon en wind is om fossiel te vervangen, het spannende is hóe we dat gaan doen.’

Bekijk hier Innovatie spreekt Petra de Jongh.