Innovatie spreekt Anne-Marije Zwerver

In deze rubriek komen mensen aan het woord die een hart hebben voor innovatie. In korte portretvideo’s laten zij ons meekijken met hun wereldbeeld. Ondertussen vertellen ze over het belang van en hun passie voor innoveren. De video’s zijn er voor inspiratie, associatie en ter lering en vermaak. Troost, zo u wilt.

Portetfoto: Anne-Marije Zwerver

Anne-Marije Zwerver doet promotieonderzoek naar Quantum Computers bij QuTech aan de Technische Universiteit Delft. 'Als we naar de hele, hele kleine schaal gaan, dus een miljoen keer kleiner dan de dikte van een haar, dan komen we in de quantummechanische wereld terecht. Daar gebeuren een heleboel tegenintuïtieve dingen. We verwachten dat de Quantum Computer exponentieel sneller kan rekenen dan een normale computer en zo heel grote vraagstukken kan oplossen waar een normale computer miljoenen jaren over zou doen.'

Bekijk hier Innovatie spreekt Anne-Marije Zwerver