Innovatie spreekt Michel van Eeten

In deze rubriek komen mensen aan het woord die een hart hebben voor innovatie. In korte portretvideo’s laten zij ons meekijken met hun wereldbeeld. Ondertussen vertellen ze over het belang van en hun passie voor innoveren. De video’s zijn er voor inspiratie, associatie en ter lering en vermaak. Troost, zo u wilt.

Michel van Eeten is hoogleraar Cybersecurity aan de TU Delft, en lid van de Cyber Security Raad. Zijn onderzoeksveld is risicobeheersing en betrouwbaarheid van de electriciteits-, en telecommunicatie en vervoersnetwerken. Zijn boek Tegennatuur wordt omschreven als een verrassend romandebuut over de oplosbaarheid van onoplosbare problemen. 'Als de wereld chaotisch is en structuur van onderop ontstaat, is dat al bijna per definitie innovatie. Kijk, vragen kan iedereen stellen, maar waar de innovatie zit is: kun je een manier verzinnen om die vraag te onderzoeken.'

Bekijk hier Innovatie spreekt Michel van Eeten.